Uitspraak: Advocatenkantoor vordert betaling van facturen voor juridische werkzaamheden

Eiseres is een advocatenkantoor. Gedaagde is cliënt van eiseres. In november vond een bespreking plaats tussen eiseres en gedaagde. Ook de zoon van gedaagde was hierbij aanwezig. Tijdens deze bespreking heeft gedaagde de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend.

Eiseres heeft vervolgens juridische werkzaamheden voor gedaagde verricht, en daarvoor een totaalbedrag van € 10.665,56 gefactureerd. Gedaagde heeft hiervan € 4.766,13 betaald.

De vordering

Eiseres vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 6.628,36. Eiseres stelt haar werkzaamheden gefactureerd te hebben in overeenstemming met de tariefafspraken die met gedaagde zijn gemaakt, zoals vastgelegd in de ondertekende opdrachtbevestiging. Gedaagde heeft deze facturen maar gedeeltelijk betaald.

Het verweer

Gedaagde betwist de vordering. Gedaagde stelt in het bijzijn van haar zoon, met eiseres mondeling een prijs overeengekomen te zijn van ten hoogste € 5.000,00. Als het bedrag van € 5.000,00 overschreden zou worden, moest gedaagde hiervan in ieder geval op de hoogte gesteld worden. Dit heeft eiseres nagelaten.

De beoordeling

Gedaagde heeft haar stelling onderbouwd met de verklaring van haar zoon. Daar staat tegenover de opdrachtbevestiging en de aan gedaagde gezonden facturen. In de opdrachtbevestiging staat duidelijk dat de kosten van de dienstverlening in rekening worden gebracht aan de hand van de bestede tijd en gemaakte kosten, onder vermelding van het daarbij geldende tarief.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat de verklaring van de zoon van gedaagde van onvoldoende gewicht is om de gestelde prijsafspraak als vaststaand te kunnen aannemen. Gedaagde is er daarom niet in geslaagd om de door haar gestelde prijsafspraak aannemelijk te maken.

De vordering wordt toegewezen. Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling aan eiseres van € 6.628,36.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant