Uitspraak: Bestuursvoorzitter is niet tuchtrechtelijk aanspreekbaar voor handelen van een derde namens het kantoor, als was het zijn eigen handelen

Betrokkene is bestuursvoorzitter van Ernst & Young Accountants LLP (Hierna: EY) en accountant van klager 1 (hierna X1). X1 heeft van de Nederlandse Bank (hierna: DNB) een boete opgelegd gekregen van 4.977.500 euro in verband met niet-toegestane nevenactiviteiten door de aan haar gelieerde klaagster 2. Dit boetebedrag is gebaseerd op 4 miljoen euro voordeel dat bij de niet-toegestane activiteiten zou zijn vergaard. Daar bovenop kwam een punitief element van 37.500 euro. X1 tekent bezwaar aan tegen dit besluit. Volgens X1 zou de hoogte van het behaalde voordeel minder dan 2 miljoen euro zijn. Dit heeft ze onderbouwd met een berekening van C.

De DNB heeft EY Accountants ingeschakeld om advies te geven met betrekking tot de berekeningen van C. Op basis van het advies van EY neemt DNB de conclusie van C, dat het behaalde voordeel minder dan 2 miljoen euro zou zijn, niet over.

Handelen in strijd met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Klagers verwijten betrokkene dat hij als eindverantwoordelijke voor het rapport heeft gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en objectiviteit. Volgens klagers is aan verschillende formaliteiten (klachtonderdeel a t/m d) zoals het ondertekenen en het dateren van het adviesrapport niet voldaan. Daarnaast heeft EY volgens klagers discussie gevoerd met haar opdrachtgever en op grond daarvan voor een scenario gekozen zonder alternatieve scenario’s te vermelden. Ook wordt betrokkene verweten met betrekking tot het kwaliteitssysteem nagelaten te hebben maatregelen te treffen om te voorkomen dat ten onrechte de indruk gewekt werd dat het opgestelde rapport door of onder verantwoordelijkheid van een accountant werd uitgebracht.

Bestuursvoorzitter is niet tuchtrechtelijk aanspreekbaar voor handelen van een derde namens het kantoor, als was het zijn eigen handelen

De accountantskamer stelt dat betrokkene als bestuursvoorzitter niet tuchtrechtelijk aanspreekbaar is voor handelen of nalaten van een derde die namens het kantoor zelfstandig werkzaamheden verrichtte, als was het zijn eigen handelen of nalaten. Klachtonderdelen a t/m d worden daarom ongegrond verklaard. Betrokkene stelt aan zijn inspanningsverplichting om te zorgen voor een deugdelijk kwaliteitssysteem te hebben voldaan. Volgens de Accountantskamer hoeft het kwaliteitssysteem niet aan de door klagers veronderstelde eisen op basis van de NVKS te voldoen. Dat klachtonderdeel acht de Accountantskamer dus ook ongegrond. Naar het onderdeel van de Accountantskamer had EY wel maatregelen moeten nemen met als strekking dat bij een opdracht als in deze zaak duidelijk wordt vermeld dat de opdracht wordt uitgevoerd door niet-accountants. Daar was in dit geval geen sprake van. Zeker omdat in het rapport van EY termen worden gebruikt die accountants gebruiken en er een – bij accountants opdrachten gebruikelijke – disclaimer bij stond. Betrokkene had hier als bestuurder zorg voor moeten dragen.

De Accountantskamer acht de klacht dus gedeeltelijk gegrond. De maatregel van waarschuwing wordt gezien de omstandigheden op zijn plaats geacht.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant