Uitspraak: Consument kan geen schade als gevolg van zorgplichtschending adviseur aantonen

In een eerder tussenuitspraak heeft de commissie geoordeeld dat de adviseur heeft nagelaten schriftelijk vast te leggen dat de consument er expliciet op is gewezen dat zij weliswaar een hypothecaire geldlening is aangegaan, maar dat zij bij het overlijden van haar voormalige partner niet als begunstigde zou worden aangemerkt.

De adviseur heeft de door consument gestelde schade gemotiveerd bestreden, waarna de consument door de commissie in de gelegenheid is gesteld stukken in het geding te brengen waaruit de omvang van haar schade blijkt. De adviseur heeft hierop kunnen reageren.

De consument becijfert haar schade op € 30.000,-, terwijl de adviseur van mening is dat de schade ten hoogste € 13.565,09 bedraagt.

De beoordeling

De commissie stelt de schade vast aan de hand van de vraag wat er zou zijn gebeurd indien er geen sprake was geweest van schending van de zorgplicht.

Het doel van de overlijdensrisicoverzekering was volgens de commissie om ervoor te zorgen dat de consument bij het overlijden van haar voormalige partner in staat zou blijven de lasten van de hypothecaire geldlening na te komen en/of niet met een restschuld zou worden geconfronteerd.

Dit risico heeft zich niet voorgedaan. Het verzekerde kapitaal is tot uitkering gekomen en aan de bank uitgekeerd, waardoor de geldlening is afgelost.

Verder stelt de commissie vast dat de consument is uitgekocht tegen de helft van de waarde van de woning door erfgenamen van haar voormalige partner. Op 11 juli 2018 is een regeling getroffen tussen beide partijen voor een bedrag van € 35.000,-. De consument is echter van mening dat ondanks deze regeling nog steeds sprake is van een schadebedrag. Volgens haar is de waarde van de woning te laag vastgesteld en heeft zij kosten voor rechtsbijstand moeten maken. De commissie gaat hier niet in mee. De consument heeft ingestemd met de regeling en is daardoor dus gecompenseerd voor de waardestijging van de woning. De kosten voor rechtsbijstand hebben betrekking op de procedure tussen haar en de erfgenamen en zien dus niet op het geschil met de adviseur.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een adviseur, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant