Uitspraak: De informatieplicht van de verkoopmakelaar

De centrale kwestie in deze uitspraak draait om de informatieplicht van de verkoopmakelaar. Klager heeft een woning gekocht, waarbij de makelaar optrad namens de verkopers.

Informatieverstrekking over het perceel

Bij de informatieverstrekking gaf de makelaar aan dat het pand een kavel van 362 m² omvatte, maar slechts 312 m² in eigendom was van de verkopers. De rest werd wel gebruikt, maar was niet in eigendom. Na de aankoop beweerde klager dat hem minder grond in eigendom was overgedragen dan hij op basis van documentatie en het contract verwachtte.

Verschil in erfgrenzen

Klager beweerde dat tijdens de bezichtiging was aangegeven dat alleen een voorste strook geen eigendom was. Later bleek echter dat ook aan de achterzijde een aanzienlijk stuk grond geen eigendom was. De makelaar stelde dat het verschil tussen de werkelijke erfgrenzen en de kadastrale grenzen vóór de aankoop expliciet besproken was, zelfs in aanwezigheid van de verkopers.

Verklaring van verkopers en geleverd oppervlak

De makelaar verwees naar een verklaring van de verkopers over dit onderwerp en benadrukte dat klager 312 m² in eigendom had gekregen, overeenkomstig de koopovereenkomst.

Beoordeling door de Raad

Volgens de Raad was het tijdens de onderhandelingen en informatieverstrekking duidelijk aan klager gemaakt dat erfgrenzen niet overeenkwamen met kadastrale grenzen. Hierdoor had de makelaar voldaan aan zijn verplichting om heldere en volledige informatie te verstrekken over het perceel en het verschil tussen erfgrenzen en kadastrale grenzen.

De klacht over de informatieplicht van de makelaar werd ongegrond verklaard.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Als u als klant, stakeholder of derde schade heeft geleden door een fout van een makelaar, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Zorgplicht Advocaten voor een gesprek. Onze ervaren advocaten hebben expertise in makelaarszorgplicht en kunnen u adviseren en begeleiden bij tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedures.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant