Uitspraak: De raad oordeelt dat de advocaat het hof niet onjuist heeft geïnformeerd

Klaagster is een in Iran gevestigde rechtspersoon. Zij is verwikkeld geweest in verschillende procedures met de cliënten van verweerder (hierna: PS). Op 1 maart 2019 heeft de voorzieningenrechter de vordering van PS tot opheffing van een door klaagster gelegd conservatoir derdenbeslag toegewezen.

Op 7 januari 2020 heeft een zitting bij het hof plaatsgevonden. Het hof heeft het hoger beroep aangehouden in afwachting van het vonnis in de bodemprocedure. Op 6 februari 2020 heeft bij de rechtbank de zitting in de bodemprocedure plaatsgevonden. Verweerder heeft in dit hoger beroep schikkingsonderhandelingen als productie ingebracht bij de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie in de bodemprocedure.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder het volgende.

  • Verweerder heeft tegen beter weten in, willens en wetens en dus doelbewust, het hof onjuist, althans feitelijk in strijd met de waarheid, geïnformeerd. Hiermee heeft hij in strijd gehandeld met gedragsregels 1, 6, 8 en artikel 21 Wetboek van Rechtsvordering.
  • Verweerder heeft niet doelmatig geprocedeerd en de belangen van klaagster veronachtzaamd.
  • Verweerder heeft schikkingsonderhandelingen in de procedure ingebracht. Hiermee heeft hij in strijd met gedragsregel 27 gehandeld.
  • Verweerder heeft de deken onjuist en/of feitelijk in strijd met de waarheid geïnformeerd. Hiermee heeft hij in strijd met gedragsregels 1 en 8 gehandeld.

De beoordeling

Klaagster verwijt verweerder allereerst dat hij op de zitting bij het hof op 7 januari 2020 heeft verklaard dat klaagster geen zekerheid heeft gesteld en dat zij dus niet-ontvankelijk verklaard zal worden en dat hij in het H16-formulier van 2 maart 2020 heeft geschreven dat afdoende duidelijk is geworden dat sprake is van betalingsonwil en niet van betalingsonmacht. Vast staat dat klaagster op 7 januari 2020 de gevraagde zekerheid niet had gesteld, aldus de raad. Het valt verweerder dan ook niet tuchtrechtelijk te verwijten dat hij op de zitting bij het hof heeft verklaard dat klaagster geen zekerheid heeft gesteld en de verwachting heeft uitgesproken dat klaagster daarom niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Van het onjuist informeren van het hof is volgens de raad dan ook geen sprake. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

In het tweede klachtonderdeel verwijt klaagster verweerder dat hij niet doelmatig heeft geprocedeerd en haar belangen heeft veronachtzaamd. De raad gaat hier niet in mee. Volgens de raad heeft klaagster het verweer van verweerder onvoldoende betwist. Het is de raad dan ook niet gebleken dat verweerder niet doelmatig heeft geprocedeerd en/of de belangen van klaagster heeft veronachtzaamd. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

In het derde klachtonderdeel verwijt klaagster verweerder dat hij schikkingsonderhandelingen in de bodemprocedure bij de rechtbank als producties heeft overlegd. De inhoud van tussen advocaten gevoerde schikkingsonderhandelingen mogen niet aan de rechter worden medegedeeld zonder toestemming van de wederpartij. Maar, zo overweegt de raad, de gemachtigde van klaagster is geen advocaat. Het stond verweerder dan ook vrij de schikkingsonderhandelingen in de bodemprocedure bij de rechtbank in te brengen. In het vierde klachtonderdeel verwijt klaagster verweerder dat hij in de klachtprocedure bij de deken heeft verklaard dat hij geen schikkingsonderhandelingen in de bodemprocedure bij de rechtbank heeft ingebracht, terwijl hij zich in de klachtprocedure tegen de advocaat van klaagster op het standpunt heeft gesteld dat die correspondentie nooit ingebracht had mogen worden. Verweerder heeft aangevoerd dat hij in de klachtprocedure bij de deken slechts heeft verklaard dat hij geen schikkingsonderhandelingen van of aan een andere advocaat heeft ingebracht. De raad gaat in dit verweer mee. Het vierde klachtonderdeel wordt ook ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant