Uitspraak: Doorhaling RA wegens dubbelrol bij een bedrijvengroep

De Accountantskamer heeft een RA een doorhaling van een maand opgelegd vanwege diens ongeoorloofde dubbelrol bij een bedrijvengroep. De klagers vonden dat de RA het fundamentele beginsel van objectiviteit had geschonden. Uit de uitspraak blijkt dat deze doorhaling als straf is opgelegd omdat de RA niet had onderkend dat zijn positie als samenstellend accountant onhoudbaar was geworden.

Aanleiding

De klagers bij de Accountantskamer waren twee BV’s en een stichting die deel uitmaakten van een bedrijvengroep waarvan de RA de samenstellend accountant was. De groep bestond uit meerdere bedrijven die kinderopvang, een restaurant en een bouwbedrijf exploiteerden. De RA had als financier en aandeelhouder een zakelijk belang bij de groep en was zich op enig moment intensief met de dagelijkse gang van zaken gaan bezighouden.

De klagers hadden aangevoerd dat de accountant het fundamentele beginsel van objectiviteit had geschonden, omdat hij in het zicht van het faillissement een transactie had gefingeerd. De klagers betoogden ook dat de RA de bestuurder niet had gewaarschuwd wegens niet betaalde loonheffing en pensioenpremies en onder tijdsdruk de splitsing van de groep had afgedwongen.

Beoordeling Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde dat de klacht grotendeels gegrond was. Het oordeel luidde onder meer dat de belangen in en de betrokkenheid bij de groep serieuze bedreigingen vormden voor de objectiviteit van de RA. Hierop had hij zich als samenstellend accountant moeten terugtrekken. De Accountantskamer vond ook dat de accountant in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit een transactie had bedacht om belangen veilig te stellen.

Daarnaast had hij moeten waarschuwen toen hem bekend werd dat loonheffing en pensioenpremies niet waren betaald, ook al was een melding formeel te laat. De korte termijn van vier dagen die de accountant had gegeven om op zijn voorstellen tot splitsing te reageren was tuchtrechtelijk onvoldoende relevant.

Intensieve betrokkenheid

Als gevolg hiervan oordeelde de Accountantskamer dat de inschrijving van de RA als accountant voor één maand moest worden doorgehaald. Dit was ingegeven door het feit dat de RA niet had onderkend dat zijn positie als samenstellend accountant vanwege zijn intensieve betrokkenheid onhoudbaar was geworden en dat de bedreigingen niet meer door andere maatregelen dan het teruggeven van de opdracht(en) weggenomen konden worden. Ook werd de RA verweten dat hij een opzet had bedacht waarmee inventaris van een van de bedrijven buiten de (aanstaande) failliete boedel kon worden gehouden. Lees de gehele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant