Uitspraak: Een tuchtrechtelijke veroordeling als advocaat leidt niet direct tot tuchtrechtelijke veroordeling als accountant

Betrokkene staat de ex-partner van klager bij in de afwikkeling van hun echtscheiding. Klager heeft betrokkene gevraagd of hij klager zou bijstaan als advocaat of als accountant in een door hen georganiseerd gesprek. Betrokkene heeft geantwoord de ex-partner als accountant bij te staan.

In een e-mail heeft klager betrokkene een door hem opgesteld gespreksverslag gestuurd van het gesprek tussen hem, zijn ex-partner en betrokkene. Daarin staat dat het klager duidelijk was dat betrokkene tijdens dat gesprek optrad als advocaat van zijn ex-partner en niet als fiscalist of als accountant.

In het kader van de echtscheiding hebben klager en zijn ex-partner meer dan dertig procedures gevoerd. Op tuchtklachten tegen betrokkene in zijn hoedanigheid van advocaat is in 2014 en 2019 beslist.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene maakt niet duidelijk of hij zijn werkzaamheden verricht als advocaat, als belastingadviseur of als accountant. Hij geeft ook geen duidelijkheid over de vraag of hij openbaar accountant of accountant in business is;
  • betrokkene heeft een rol gespeeld in een mistig spel met drugsgeld en in een spel rond zijn demente moeder. Hij heeft notulen van een stichting vervalst, geprocedeerd over een schijnovereenkomst en doorgeprocedeerd zonder toestemming van zijn cliënt. Hij is al twaalf keer als advocaat tuchtrechtelijk veroordeeld.

De beoordeling

Klager stelt dat betrokkene niet duidelijks over de hoedanigheid waarin hij handelt en over de ledengroep waartoe hij behoort (openbaar accountant of accountant in business). Ook heeft hij zich op het standpunt gesteld dat gedragingen van betrokkene als advocaat tot tuchtrechtelijke maatregelen hebben geleid en deze gedragingen ook in strijd zijn met de beroepsregels voor accountants.

Klachtonderdeel 1 Betrokkene heeft in een eerste mail aangegeven dat hij tijdens het gesprek zou handelen als accountant. In een latere e-mail heeft klager betrokkene laten weten dat het hem duidelijk was dat betrokkene tijdens het gesprek had gehandeld als advocaat van zijn ex-partner. Beide e-mails duiden er volgens de Accountantskamer op dat betrokkene duidelijkheid heeft gegeven over de hoedanigheid waarin hij handelde. Voor het tweede verwijt geldt dat met een ongedateerde pagina van de website Bedrijvenpagina.nl en door klager gestelde overige informatie op internet niet kan worden vastgesteld dat betrokkene onduidelijkheid heeft gecreëerd of heeft laten bestaan over de vraag of hij werkzaam is of was als openbaar accountant of als accountant in business.

Klachtonderdeel 2 Ook ten aanzien van het tweede klachtonderdeel is door klager erg summier onderbouwd waarom betrokkene heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager heeft verwezen naar gedragingen van betrokkene in de hoedanigheid van advocaat. De lezing daarvan zou in klagers optiek logischerwijs ook duiden op schending van de beroepsregels voor accountants, zo heeft de Accountantskamer het pleidooi van klager op de zitting begrepen. De Accountantskamer overweegt dat klager niet heeft toegelicht welke genoemde feiten er specifiek toe hebben geleid dat betrokkene de beroepsregels voor accountants heeft overtreden. Het is niet aan de Accountantskamer die feiten te destilleren die dienstig kunnen worden geacht aan de onderbouwing van een klacht. Een tuchtrechtelijke veroordeling als advocaat impliceert tenslotte zonder nadere onderbouwing niet dat beroepsregels van accountants zijn geschonden.

De beslissing

De Accountantskamer verklaart de klacht in beide onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant