Uitspraak: Eisers stellen dat makelaar een meetfout heeft gemaakt waardoor zij schade hebben geleden

Op 14 maart 2014 hebben eisers voor € 325.000,00 een woning gekocht. In verband met deze verkoop heeft Boparai Architectural Services (hierna: BAS) in opdracht van Pro Makelaars een plattegrond van de woning gemaakt en de woning gemeten. BAS rapporteerde daarop een gebruiksoppervlakte wonen van 74 m². Vervolgens heeft Pro Makelaars een verkoopbrochure opgesteld, het woonoppervlak nagerekend op 74,6 m² en in de brochure onder meer een woonoppervlakte van 75 m² genoemd.

In 2019 hebben eisers besloten de woning te verkopen. In dat kader hebben eisers op 23 mei 2019 een NEN-2580 meting in de woning laten verrichten. Vervolgens hebben eisers Pro Makelaars aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van meetfout.

Het geschil

Eisers vorderen een verklaring voor recht dat Pro Makelaars onrechtmatig heeft gehandeld jegens hen, door een onjuiste woonoppervlakte in de verkoopbrochure te vermelden, namelijk 75 m² in plaats van 70,3 m².

Pro Makelaars stelt zich op het standpunt dat BAS conform de meetinstructie gemeten heeft. Verder stelt zij dat haar een beroep toekomt op de exenoratieclausule van artikel I lid 5 van de Algemene Bepalingen bij de koopovereenkomst omtrent onjuistheid of onvolledigheid van metingen. Daarnaast hebben eisers een marktconforme prijs betaald voor de woning en was de verkoper niet bereid om de woning voor een lager bedrag te verkopen. Tenslotte hebben eisers volgens Pro Makelaars de schade en het causaal verband met de meting niet aangetoond.

De beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat een aspirant-koper erop mag vertrouwen dat een NVM-makelaar de meetinstructie volgt.

Het in 2014 door XL-ent opgestelde taxatierapport geeft eveneens een woonoppervlakte van 75 m² en vermeldt daarbij dat de woning is gemeten volgens de meest recente Meetinstructie. Omdat BAS en de taxateur in 2014 tot vrijwel gelijke maatvoeringen zijn gekomen, gaat de rechtbank ervan uit dat die maatvoeringen conform de toen geldende Meetinstructie tot stand zijn gekomen.

Ten aanzien van de causaliteit oordeelt de rechtbank als volgt. Beoordeeld moet worden of eisers de woning voor een lagere prijs hadden kunnen krijgen. Dat eisers naar eigen zeggen niet bereid waren geweest om € 325.000,00 te betalen als de oppervlakte 70,3 m² is, betekent niet dat zij de woning voor een (evenredig) lager bedrag hadden kunnen kopen. Integendeel, toen hun eerste bod van € 307.500,00 werd afgewezen hebben zij hun bod vrijwel direct en zonder tussenstap verhoogd naar € 325.000,00. Dit laatste bod is wel door de verkoper geaccepteerd.

Verder blijkt uit een rapport van een makelaarsgroep dat eisers een marktconforme prijs hebben betaald. Ook wanneer de oppervlakte van de woning 70,3 m² was zou de koopprijs marktconform zijn.

De beslissing

De rechtbank wijst de vorderingen af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant