Uitspraak: Factuur adviseur niet te verrekenen met naheffingsaanslag

AA&B is een advieskantoor. In opdracht van Nunc heeft AA&B een werkzaamheden verricht. AA&B heeft voor deze werkzaamheden drie facturen aan Nunc verzonden van in totaal € 5.478,88. Nunc heeft de facturen onbetaald gelaten. Op 13 december 2018 is er tussen de Belastingdienst en Nunc, onder begeleiding van AA&B een vaststellingsovereenkomst gesloten welke betrekking had op de pensioenvoorziening van Nunc.

AA&B vordert dat de kantonrechter Nunc veroordeelt tot betaling van € 6.574,82.

Nunc betwist de vordering. Volgens het bedrijf heeft AA&B een fout gemaakt met de aangifte vpb, waardoor de Belastingdienst Nunc een naheffing heeft gestuurd van € 10.051,00. Deze naheffing is pas ter sprake gekomen na de vaststellingsovereenkomst. Wanneer de naheffing wel onderdeel van de vaststellingsovereenkomst was geworden, zou volgens Nunc deze schade niet zijn geleden, omdat zij een betere onderhandelingspositie zou hebben gehad met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst. AA&B is volgens Nunc aansprakelijk voor deze schade omdat zij de aangifte vennootschapsbelasting niet goed heeft ingediend.

De beoordeling

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Nunc onvoldoende aangetoond dat zij schade heeft geleden. Daarbij komt dat zelfs al had AA&B geen fout gemaakt, dat niet het nog te onzeker en te onduidelijk is of dit iets aan de onderhandelingspositie van Nunc bij de vaststellingsovereenkomst zou hebben veranderd.

Verder overweegt de kantonrechter dat Nunc geen schade heeft geleden omdat de Belastingdienst geen boetes heeft opgelegd, maar slechts hetgeen heeft nageheven waartoe zij gerechtigd was.

Kortom, is niet komen vast te staan dat Nunc schade heeft geleden, zodat het beroep op verrekening van de facturen niet slaagt. De kantonrechter veroordeelt Nunc tot betaling aan AA&B van € 6.574,82.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een adviseur, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant