Uitspraak: Gedwongen om in te breken op computers van de Raad voor Rechtsbijstand

Verweerster zou tuchtrechtelijk hebben gehandeld zoals omschreven in artikel 46 van de Advocatenwet. Verweerster zou tijdens een kantoorbezoek niet hebben gehandeld zoals van een behoorlijk lid van de Raad van de Orde van Advocaten mag worden verwacht. Klager verzoekt de raad om verweerster te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding.

Zo is klager niet vooraf geïnformeerd over het doel van het bezoek en het onderzoek dat zou worden verricht. Verweerster zou die dag enorm tekeer zijn gegaan: direct na aankomst en zonder vermelding van het doel wilde zij alle personen- en familierechtdossier inzien. Dit werd bevolen op een hysterische toon. Klager is daarna op denigrerende wijze overhoord over het personen- en familierecht. Voordat een antwoord werd gegeven zijn de antwoorden al fout gerekend.

Vervolgens heeft verweerster de secretaresse, tevens de echtgenote van klager, op een verbale manier gedwongen om in te breken op de computers van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit lukte niet meteen, waardoor de secretaresse werd gedwongen een nieuw wachtwoord aan te vragen. Hiervoor bood verweerster haar eigen mobiele telefoon aan.

Zonder overleg heeft verweerster dossiers uit de kast gehaald. De urenspecificaties zijn bekeken en vergeleken. Daarna is zonder uitleg of toelicht van klager een rapport opgesteld over de bewuste dossiers. Het rapport bevat onjuistheden en is in strijd met de waarheid. Het rapport heeft ervoor gezorgd dat klager bij het bureau van de Orde moest langskomen. Hier is klager als verdachte gehoord. Eveneens is ook hier geen mededeling gedaan van het doel en de strekking van het bezoek. Door verweerster is opzettelijk een onjuist rapport opgesteld en verweerster heeft zich autoritair, denigrerend, vernederend en beledigend opgesteld. Het enige oogmerk van verweerster is om klager van het tableau te laten schrappen.

De door de raad vastgestelde feiten zijn ook in hoger beroep het uitgangspunt bij de beoordeling van de klacht door het hof. Het hof verenigd zich met de beslissing van de raad.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant