Uitspraak: Geen grieven die aanleiding geven tot wijzigen feiten in tuchtzaak tegen advocaat

In deze zaak wordt het verwijt gemaakt dat de verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar zou hebben gehandeld (artikel 46 Advocatenwet). Verweerster zou niet hebben gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat van de Raad van de Orde mag worden verwacht.

Verweerster zou een verpletterend rapport opstellen over klager. Verweerster zou een signaal van de rechtbank hebben ontvangen, waardoor zij een kantooronderzoek heeft uitgevoerd. Dit vond plaats voordat zij een dossier had ingekeken en de betreffende formulieren had verwerkt. Toen werd gevraagd van welke rechter en welke zaak een signaal afkomstig was, werd niet gereageerd. Het is dan ook niet toegestaan om meteen een kantoorbezoek af te leggen en de advocaat niet in kennis te stellen en niet zijn mening te hebben gehoord.

Bij een later kantooronderzoek heeft verweerster 27 dossiers van kaft tot kaft bestudeerd en aantekeningen gemaakt. Verweerster heeft bewust en met opzet een onjuist rapport vormgegeven. Daarbij wist verweerster dat het bewust opstellen van een onjuist rapport een schrapping van klaagster zou kunnen opleveren. Over dit rapport is tevens niet overlegd met de advocaat van klager. Het Hof van Discipline is misleid door verweerster. Hierdoor heeft verweerster gehandeld in strijd met nationale en internationale regelgeving. Verweerster heeft zich schuldig gemaakt aan meineed en aan valsheid in geschrifte.

In de beslissing van de raad zijn de feiten vastgesteld. Tegen deze vaststelling zijn geen grieven gericht die aanleiding geven deze feitenvaststelling te wijzigen. De door de raad vastgestelde feiten vormen dus ook in hoger beroep het uitgangspunt bij de beoordeling van de klacht. De beslissing van de raad dient te worden bekrachtigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant