Uitspraak: Hof van Discipline oordeelt over tuchtrechtklachten tegen advocaten

In een reeks zaken heeft het Hof van Discipline uitspraak gedaan over verschillende onderwerpen. Deze uitspraken zullen hieronder kort worden besproken.

Verhouding tussen patroon en stagiaire

Een advocaat is boos op zijn stagiaire. En ontstaat een ruzie. Uit een geluidsfragment blijkt dat er wordt gescholden door de patroon. Naast gescheld is de stagiaire bedreigd en haar familieleden beledigd.

De raad stelt dat een stagiaire moet werken in een veilige situatie waar vragen mogen worden gesteld en fouten mogen worden gemaakt. Van een patroon mag worden verwacht dat hij opbouwende feedback geeft.

Verweerder heeft met zijn gedragingen niet de integriteit betracht die een behoorlijk advocaat betaamt en heeft daarmee een van de in artikel 10a van de Advocatenwet beschreven kernwaarden geschonden. Door het handelen van de patroon is de kernwaarde integriteit geschonden. De patroon wordt voor een termijn van zes weken voorwaardelijk geschorst voor de duur van twee jaar.

Geheimhouding

Zonder instemming van cliënt heeft een advocaat een negatief advies en een aantal bescheiden aan de rechtsbijstandsverzekeraar gestuurd. De klacht wordt gegrond verklaard. De advocaat heeft de fout erkend en zijn excuus aangeboden. Ook wordt zijn werkwijze aangepast. Er wordt geen maatregel opgelegd.

In een andere zaak gaat om een schending van de geheimhoudingsplicht van de eigen advocaat. Klager was geschorst van zijn hechtenis, onder voorwaarde geen contact te hebben met klaagster. Voor de zitting heeft klager toch contact gehad. Tijdens de strafzaak heeft de advocaat medegedeeld dat zijn cliënt tegen zijn advies in is verschenen. Daarmee heeft de advocaat zijn geheimhoudingsplicht geschonden. De advocaat had moeten weten dat deze uitspraak nadelige gevolgen kon hebben voor klager, namelijk met betrekking tot zijn schorsing.

Termijnoverschrijding

Wanneer een beroepstermijn met 30 dagen wordt overschreden, kan onder bijzonderheden de overschrijding verschoonbaar worden geacht. In dit geval werd 2,5 uur na middernacht een beroepsschrift ingediend.

Het hof heeft vastgesteld dat een vakantie en een aansluitende stroomstoring niet vallen onder bijzondere omstandigheden waarvoor een verschoning van de termijn geldt. Dit blijft voor risico van klagers. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant