Uitspraak: Makelaarskantoor schendt zorgplicht bij huurbemiddeling

Beklaagde is als makelaar verbonden aan het makelaarskantoor. Het kantoor trad sinds 2016 op bij de huurbemiddeling en was beheerder voor de eigenaar van de woning. Klaagster had interesse in de woning. De makelaar heeft vervolgens een voorstel gedaan, dat klaagster vervolgens accepteerde. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 en duurt minimaal twaalf maanden.

Kort na de oplevering heeft klaagster aan het makelaarskantoor te kennen gegeven dat er gebreken zouden zijn aan de woning.

De klacht en het verweer

Klaagster verwijt het makelaarskantoor dat zij onduidelijkheid heeft gecreëerd en dat zij door middel van allerlei constructies onder de huurovereenkomst uit wil komen. Ook stelt klaagster dat het makelaarskantoor niet heeft medegedeeld dat de eigenaar van de woning de verhuurder is. Doordat Klaagster van het makelaarskantoor de sleutels van de woning kreeg, aan het makelaarskantoor de huursommen moest betalen en het kantoor ook in het contract als verhuurder optrad ging klaagster ervan uit dat zij de verhuurder was.

Ook verwijt klaagster het makelaarskantoor dat zij niet adequaat op haar klachten omtrent de gebreken van de Woning heeft gereageerd. Klaagster stelt hierdoor nog steeds last te hebben van de problemen. Zo zijn de problemen met betrekking tot de riolering en een lekkage nog steeds niet opgelost.

De beoordeling

Het Tuchtcollege stelt voorop dat in deze de situatie voordoet waarbij een derde voor een eigenaar van een woning een huurder zoekt en ook de beheerder van de betreffende woning is. Een dergelijke constructie is toegestaan, maar op deze derde rust dan wel de zorgplicht om aan de huurder van de betreffende woning kenbaar te maken dat hij niet de eigenaar en/of verhuurder van de woning is.

Het Tuchtcollege is van oordeel dat het makelaarskantoor zichzelf in de huurovereenkomst niet als contractspartij op had mogen nemen. Het makelaarskantoor heeft als makelaarskantoor de zorgplicht om naar haar klant toe duidelijk te zijn en dit heeft zij verzaakt. Door zichzelf als contractspartij in de huurovereenkomst op te nemen heeft zij immers onduidelijkheid gecreëerd. Het was voor klaagster niet duidelijk dat het makelaarskantoor de beheerder van de Woning was en niet de verhuurder. Dit deel van de klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Klaagster verwijt het makelaarskantoor ook dat zij niet adequaat heeft gereageerd op haar klachten. Beklaagde stelt zich op het standpunt dat zij wel al het mogelijke gedaan hebben om de klachten van klaagster op te lossen. Ter onderbouwing heeft beklaagde verschillende facturen ter zake de werkzaamheden die zijn verricht overlegd. Het Tuchtcollege gaat mee in het verweer van beklaagde. Het Tuchtcollege verklaart dit onderdeel van de klacht dan ook ongegrond.

De beslissing

Het Tuchtcollege verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond en legt aan beklaagde de maatregel van waarschuwing op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant