Uitspraak: Appellanten kunnen niet aannemelijk maken dat door accountant ingenomen standpunten bewust onjuist of misleidend waren

In deze zaak staan de ingenomen standpunten van de accountant in een civielrechtelijke procedure centraal.

Betrokkene is werkzaam als accountant bij het accountantskantoor. X B.V. is de vennootschap van naam 3. Het dochterbedrijf van X B.V. exploiteert twee strandtenten. Het accountantskantoor kreeg van X B.V. de opdracht om samenstel- en overige werkzaamheden voor X B.V. en de dochtervennootschap te verrichten.

Betrokkene heeft de jaarrekeningen van 2009, 2010, 2011 en 2012 voor X B.V. samengesteld. De Belastingdienst is in mei 2014 een boekenonderzoek gestart bij X B.V. Het doel van dat onderzoek was om de aanvaardbaarheid van de aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting in de jaren 2010, 2011 en 2012 vast te stellen. Dit boekenonderzoek heeft geresulteerd in het opleggen van verschillende aanslagen. Appellanten, X B.V. en de dochtervennootschap, hebben op 26 augustus 2016 met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst getekend, inhoudende een betaling van een totaal bedrag van € 225.000,-.

Uitspraak van de Accountantskamer

De klacht is gebaseerd op de volgende klachtonderdelen:

  • betrokkene is gemaakte afspraken niet conform de opdracht voor werkzaamheden nagekomen en heeft jaarrekeningen van X B.V. niet conform de toepasselijke voorschriften van Standaard 4410 samengesteld;
  • betrokkene heeft professionele diensten onjuist en onzorgvuldig uitgevoerd en verkeerde adviezen gegeven;
  • betrokkene heeft onjuiste, onware en onterechte standpunten ingenomen in de incassoprocedure.

De Accountantskamer heeft het eerste en het tweede klachtonderdeel niet-ontvankelijk verklaard. Het derde klachtonderdeel is ongegrond verklaard.

De beoordeling in hoger beroep

Het hoger beroep richt zich op de vaststelling van de Accountantskamer dat ten aanzien van het eerste en het tweede klachtonderdeel de driejaarstemijn is verlopen, als gevolg waarvan de klachtonderdelen niet-ontvankelijk zijn verklaard. Daarnaast richt het hoger beroep zich tegen het oordeel van de Accountantskamer dat het derde klachtonderdeel ongegrond is. Volgens appellanten heeft de Accountantskamer dit klachtonderdeel onjuist begrepen en onvoldoende rekening gehouden met processen en verbanden die samenhangen met de klacht.

Niet-ontvankelijkheid

Appellanten stellen zich ten aanzien van deze twee klachtonderdelen op het standpunt dat de Accountantskamer onterecht heeft geoordeeld dat zij de klacht niet tijdig hebben ingediend. Het College gaat hier niet in mee. De klacht is ingediend op 24 september 2019, terwijl appellanten al voor januari 2016 redelijkerwijs een vermoeden moesten baseren dat (mogelijk) sprake was van het tuchtrechtelijke verwijt dat appellanten betrokkene in de eerste twee klachtonderdelen maken.

Bewust onjuist of misleidend

Volgens appellanten heeft de Accountantskamer het derde klachtonderdeel onjuist begrepen en onvoldoende rekening gehouden met processen en verbanden die samenhangen met de klacht. Betrokkene heeft volgens appellanten in diverse procedures (de incassoprocedure en de onderhavige tuchtprocedure bij de accountantskamer) onjuistheden in stand gelaten en hiervan gebruik gemaakt, kennelijk voor eigen gewin. Ook heeft betrokkene zich conclusies van de belastingambtenaar eigen gemaakt, terwijl hij wist dat deze onjuist zijn, of gebaseerd op onjuiste gegevens, of juridisch waarschijnlijk niet houdbaar. Heet College gaat hier niet in mee. Volgens het College is niet gebleken dat betrokkene zich in strijd met fundamentele beginselen heeft gedragen bij het innemen van en civielrechtelijk standpunt, dit zou het geval zijn wanneer betrokkene bewust onjuiste of misleidende standpunten heeft ingenomen. Appellanten hebben onvoldoende onderbouwd welke door betrokkene ingenomen standpunten bewust onjuist of misleidend waren.

De beslissing

Het College verklaart het hoger beroep ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant