Uitspraak: Klaagster stelt dat haar woning door een fout van de makelaar voor een te lage prijs is verkocht

Klaagster verkoopt de woning van haar overleden moeder. Beklaagden bemiddelen bij de verkoop van de woning. Afgesproken werd geen vraagprijs te noemen maar om de woning aan te bieden met “prijs n.o.t.k.”

Al gauw melden zich gegadigden met biedingen tussen de 4 en 5 ton. De hoogste bieder wordt een tegenvoorstel gedaan van € 5,5 ton waarop deze € 525.000 biedt. Dit bod is na overleg met de mede-erfgenamen op 7 oktober 2020 door klaagster aanvaard.

Kort daarop dringt de andere belangstellende aan op alsnog een bezichtiging en daarna doet deze een bod van € 625.000. Beklaagden hebben vervolgens tevergeefs geprobeerd om van de verkoop van de woning aan de eerste belangstellende af te komen.

De klacht

Klaagster stelt dat beklaagden tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld door aan klaagster te adviseren snel akkoord te gaan met verkoop van de woning, terwijl er nog een andere serieuze aspirant-koper in de markt was.

Het verweer

Beklaagden stellen dat alle stappen in het verkoopproces van de woning steeds in nauw overleg met klaagster zijn gezet, en de voors en tegens van die stappen, waaronder ook het al dan niet accepteren van het bod van de uiteindelijke koper, met klaagster zijn besproken. Voor beklaagden was er op 7 oktober 2020 geen aanleiding om de nieuwe belangstellende als een zodanig serieuze potentiële bieder te kwalificeren dat beklaagden hadden moeten adviseren om af te wachten.

De beoordeling

De Raad is van oordeel dat beklaagden de voor klaagster relevante informatie voldoende met klaagster hebben gedeeld. In overleg tussen klaagster en beklaagden is ervoor gekozen een tegenbod te doen, in de hoop daarmee tijd te winnen. Dat is anders gelopen dan voorzien, omdat er vervolgens snel een nieuw bod kwam waaraan een tijdslimiet was verbonden. De Raad is ook van oordeel dat door beklaagden voldoende met klaagster is besproken welke voor- en nadelen eraan verbonden waren om al dan niet in te gaan op dat tegenbod. De Raad heeft verder geen aanknopingspunten om te veronderstellen dat door beklaagden op 7 oktober 2020 de nieuwe belangstellende als een serieuzer potentiële koper had dienen te worden aangemerkt.

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant