Uitspraak: Klaagster stelt dat makelaar bezichtigingen heeft afgehouden

Klaagster heeft met haar echtgenoot (hierna klaagster c.s.) op 19 april 2017 aan het makelaarskantoor de opdracht gegeven hun woning te verkopen. In de overeenkomst van opdracht is een vraagprijs genoemd van € 449.500,00 k.k. Deze vraagprijs is op verzoek van klaagster c.s. verlaagd naar € 425.000,00 k.k., omdat zij al een andere woning hadden gekocht.

De koper van de woning heeft op 2 juni en 12 juni 2017 een bod uitgebracht op de woning. Op 15 juni van datzelfde jaar heeft een derde-gegadigde zich gemeld. Door een medewerker van het makelaarskantoor is gezegd dat de woning onder voorbehoud verkocht was en dat daarom geen afspraak voor een bezichtiging kon worden gemaakt.

Door een medewerker van het makelaarskantoor is gezegd dat de woning onder voorbehoud verkocht was en dat daarom geen afspraak voor een bezichtiging kon worden gemaakt.

Op 27 juni 2017 hebben klaagster c.s. en de koper de koopovereenkomst ondertekend. De koopprijs ligt 10.000 euro onder vraagprijs.

Begin juli 2017 heeft de derde-gegadigde zich nogmaals gemeld. Dit keer heeft hij bij klaagster c.s. een briefje in de bus gedaan, waarin hij vermeld nog steeds erg geïnteresseerd te zijn en bereid is de vraagprijs te bieden.

Op 6 juli 2017 heeft klaagster per e-mail naar aanleiding van de ontvangst van deze brief navraag gedaan bij het makelaarskantoor. Zij heeft gevraagd of de door de derde-gegadigde verstrekte informatie juist was en waarom vanaf 15 juni 2017 geen bezichtigingen meer mogelijk waren.

Klaagster heeft een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Makelaardij. De Geschillencommissie heeft deze bij bindend advies afgewezen.

De klacht

Klaagster c.s. stelt dat beklaagde 2 heeft nagelaten klaagster te informeren over het feit dat belangstellenden de woning wilden bezichtigen. Er was op 15 juni 2017 wel overeenstemming over de prijs, maar niet over de voorwaarden zoals het tijdstip van levering en de langer dan gebruikelijke termijn voor het financieringsvoorbehoud. Pas op 1 juli 2017 is de woning definitief verkocht.

Beklaagde 1 is niet onpartijdig. Zij heeft (mede) de hand gehad in het bindend advies dat door de Geschillencommissie is uitgebracht.

De beoordeling van de klacht

De klacht tegen beide beklaagden worden afzonderlijk behandeld.

Beklaagde 2 Het is niet komen vast te staan, dat de derde-gegadigde op 15 of 23 juni 2017 een onvoorwaardelijk bod op de woning heeft uitgebracht. Dit blijkt ook niet uit de mededeling van de derde-gegadigde begin juli 2017 aan klaagster c.s., nu daarin slechts de bereidheid wordt uitgesproken om de vraagprijs te betalen na bezichtiging van de woning. De overige condities waren onbekend. Dit is juridisch te kwalificeren als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Raad is dan ook van oordeel dat Beklaagde 2 niet tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. De klacht is ongegrond.

Beklaagde 1 Klaagster heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat Beklaagde 1 betrokken is geweest bij de totstandkoming van de uitspraak van de Geschillencommissie. Dit kan niet worden afgeleid uit het feit dat Beklaagde 1 naar de aanwezigen op het secretariaat van de Geschillencommissie heeft gezwaaid en evenmin uit de motivering van die uitspraak. Klaagster heeft haar stellingen op dit punt niet onderbouwd. De klacht is ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant