Uitspraak: Klacht over makelaar onvoldoende aannemelijk gemaakt

De makelaar was als verkopend makelaar betrokken bij de verkoop van de woning. Op 25 april 2018 is de woning geleverd aan klager. Dit bleek echter niet gegaan zoals klager had gehoopt, hij dient een klacht in.

De klacht

Klager stelt dat hij van mening is dat de makelaar niet juist heeft gehandeld. Volgens klager was er geen verkoopbrochure, is de verkoopovereenkomst onjuist geformuleerd en was hij op de hoogte van het feit dat de verkoper tijdens de bezichtiging niet de waarheid heeft gezegd.

De beoordeling

Het eerste onderdeel van de klacht wordt niet gegrond verklaard. Blijkens de door klager overgelegde stukken was er namelijk wel een verkoopbrochure aanwezig.

Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. De Raad stelt daartoe voorop dat de formulering van het door klager gewraakte artikel van de door de makelaar opgestelde “(model) Koopovereenkomst Woning” heel gebruikelijk is. Tenslotte acht de Raad ook niet onbelangrijk, dat klager als hem (een artikel of onderdeel van) de voorgelegde overeenkomst niet duidelijk was of volgens hem niet juist was, hij daarover vóórdat de overeenkomst werd ondertekend uiteraard de makelaar had kunnen consulteren, maar dat niet heeft gedaan.

Ten slotte is ook het derde klachtonderdeel ongegrond. Dit klachtonderdeel is niet objectief te waarderen en niet met feiten of stukken onderbouwd, laat staan aannemelijk gemaakt, zo stelt de Raad.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant