Uitspraak: Klacht tegen accountant voor het hanteren van misleidende naam accountantskantoor

Betrokkene exploiteert sinds begin december 2013 haar accountantskantoor onder de naam B Accountants.

Klaagster heeft betrokkene in 2015 gesommeerd de door haar gevoerde handelsnaam te wijzigen, op grond van de stelling dat betrokkene inbreuk maakt op de handelsnaam van klaagster. Betrokkene heeft hieraan geen gehoor gegeven, waarna klaagster een vordering tot wijziging van de handelsnaam heeft ingesteld bij de kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland. De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen, omdat zij geen vrees voor verwarringsgevaar aanwezig acht.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokken dat de door haar gehanteerde handelsnaam en domeinnaam suggereren dat er meer dan één accountant bij het kantoor werkzaam is, terwijl alleen betrokkene als accountant aan het kantoor is verbonden. Hiermee doet het kantoor van betrokkene zich groter en deskundiger voor dan het in werkelijkheid is.

De beoordeling

Betrokkene ziet niet in dat het enkele gegeven dat gebruik wordt gemaakt van de toevoeging “Accountants” in strijd is met het integriteitsbeginsel. Ze heeft vooraf informatie ingewonnen bij de beroepsorganisatie naar de geoorloofdheid van de toevoeging ‘Accountants’, waarbij haar werd meegedeeld dat het gebruik niet in strijd kwam met de wet of met gedragsregels. Verder heeft de haar site aangepast, zodat nog duidelijker is dat er één accountant aan het kantoor verbonden is.

De Accountantskamer stelt voorop dat indien de naamgeving van het accountantskantoor een verkeerde indruk kan wekken, dan niet zelden sprake is van handelen of nalaten van de verantwoordelijke accountant dat in strijd is met het fundamentele beginsel van integriteit. “Het is dan ook in het algemeen niet aan te bevelen dat een accountant zich met zijn kantoor groter en/of deskundiger voordoet dan de werkelijkheid, door in de naam van dat kantoor met ‘accountants’ aan te duiden of te suggereren dat daaraan meer dan één accountant verbonden is, terwijl dat niet het geval is. De naam ‘X Accountants’ impliceert immers wel noodzakelijk meervoud en is dan ook al onjuist wanneer daar slechts één accountant aan verbonden is.” Dit levert alleen geen strijd op met het fundamentele beginsel van integriteit. Voor een schending van dit beginsel is meer nodig. Maar dit neemt volgens de Accountantskamer niet weg dat het geen aanbeveling verdient om in een situatie als die van betrokkene een kantoornaam te voeren die suggereert dat er meer dan één accountant aan het kantoor is verbonden, terwijl dat feitelijk niet het geval is. De Accountantskamer geeft de Nba in overweging zich te beraden over de vraag of zij regelgeving op dit stuk noodzakelijk acht. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant