Uitspraak: Klager dient klacht tegen notarissen te laat in

Klager heeft een onderneming die zich bezighoudt met onderhoud, uitbreiden en exploiteren van kabelnetwerken. Klager heeft een eeuwigdurend recht van opstal op een aantal percelen verspreid over het land. Hierop beheert en exploiteert klager een kabelnetwerk.

Eurofiber heeft een datanetwerk aangelegd door gronden waarop klager het bovengenoemde opstalrecht heeft. Een deel van dit netwerk is aangelegd nadat klager dit opstalrecht heeft doen vestigen. De notaris heeft bij akten van levering netwerkakten van Eurofiber gepasseerd.

De klacht

Klager verwijt de notarissen dat zij onzorgvuldig hebben gehandeld. De klacht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de oud-notaris heeft verzuimd onderzoek te doen naar het bestaan van een eigendomsrecht. De oud-notaris heeft enkel een steekproef uitgevoerd, hetgeen in het geval als het onderhavige onvoldoende is om de door bevoegde aanleg verkregen eigendom van een kabelnetwerk vast te stellen. Bovendien is een dergelijke steekproef geenszins gebruikelijk bij het inschrijven van datanetwerken middels een registerverklaring. Mocht die gang van zaken gebruikelijk zijn, dan is dit gebruik nog steeds risicovol en onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van wat een goed notaris betaamt;
  • de notaris is bij het passeren van de akte van levering op 27 maart 2017 telkens uitgegaan van de gegevens zoals die zijn bleken uit de steekproef van de oud-notaris en zij heeft de oud-notaris nimmer op dit punt gecontroleerd, hetgeen zij wel had behoren te doen. Zij had zich moeten realiseren dat een steekproef onvoldoende houvast biedt voor het vaststellen van een bevoegde aanleg in de zin van artikel 5:20 lid 2 BW. Door dit niet te controleren, heeft zij niet de zorg betracht die zij als notaris had behoren te betrachten, waardoor zij tevens niet heeft gehandeld zoals een zorgvuldig notaris betaamt.

De beoordeling

De kamer stelt vast dat het handelen van de oud-notaris inzake het inschrijven van een registerverklaring dateert van 29 december 2014 en van de notaris inzake het passeren van akte van levering van 27 maart 2017. Niet betwist door klager is dat hij vanaf het passeren van de akten bekend was, althans geacht moet worden, met de inhoud daarvan. De drie-jaren-termijn is daardoor verstreken omdat het klaagschrift dateert van 22 december 2020. Klager kan daarom, behoudens de een-jaarstermijn, niet worden ontvangen in de klacht.

Het beroep op de een-jaarstermijn slaagt niet. Vast staat dat Eurofiber op 19 december 2019 een brief van klager heeft ontvangen, waarin klager bij Eurofiber melding maakt van onrechtmatig gebruik van gronden. Naar het oordeel van de kamer is daarom gebleken dat klager al meer dan een jaar voor het indienen van de klacht op 22 december 2020, namelijk uiterlijk op 18 december 2019 maar waarschijnlijk al een enige tijd daarvoor, op de hoogte was van het gebruik van de gronden door Eurofiber.

De beslissing

De kamer verklaart de klacht niet-ontvankelijk op alle onderdelen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant