Uitspraak: Klager verwijt de notaris dat hij hen onvoldoende heeft geïnformeerd

Klager wenste eind 2019 te investeren in klaagster. Klaagster was een start-up, opgericht met als doelstelling het opzetten en onderhouden van een digitaal platform waarop vraag en aan bod van normale en cryptovaluta’s bij elkaar worden gebracht.

Klager beschikte destijds over onvoldoende liquide middelen, maar beschikte wel over onroerend goed. Afgesproken werd dat klager de vennootschap liquiditeit zou verschaffen en in ruil daarvoor geld en tokens zou verkrijgen.

Op 3 september 2018 heeft de notaris een akte van levering aandelen en een akte van levering (van de onroerende zaken) gepasseerd waarbij klager drie vakantiewoningen leverde aan E, een eigenaar van klaagster, voor een koopsom van € 2.035.000,- en klager als tegenprestatie 29.505 aandelen in klaagster, 31.600.000 tokens en € 100.000,- contant geld kreeg.

De klacht

Uit nader onderzoek is gebleken dat de door E voor € 967.500,- aan klager verkochte tokens door E bij klaagster zijn gekocht voor € 600.000,-. Hiermee is een bedrag van € 367.500,- aan klaagster onttrokken. E heeft hiermee, anders dan partijen beoogden en hadden afgesproken op haar inkoop een voordeel voor zichzelf verkregen van € 367.500. Klager wilde echter juist het vermogen van klaagster versterken en niet E verrijken.

Klager verwijt de notaris dat hij hem niet heeft geïnformeerd over het grote prijsverschil en heeft gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen hiervan voor de beoogde vermogensversterking van klaagster. De notaris had moeten wijzen op de consequenties voor klager. Daarnaast stelt klager dat de inhoud van de overeenkomst niet goed is vastgelegd.

De beoordeling

Prijsverschil

Over het klachtonderdeel dat de notaris klager niet zou hebben geïnformeerd over het prijsverschil tussen aankoop en (door)verkoop van de tokens overweegt de Kamer als volgt. De kamer overweegt dat de notaris zich bewust was van het feit dat geen sprake was van een alledaagse transactie. De notaris heeft daarom vragen gesteld over het door hemzelf geconstateerde prijsverschil. Verder heeft hij gewaarschuwd voor de risico’s en gewezen op de waarborgen bij het passeren van de akte. Al met al komt de kamer tot de conclusie dat de notaris zorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van de belangen van klaagster.

Vermogensversterking

De kamer concludeert ten aanzien van de vermogensversterking dat uit niets blijkt dat de notaris bij de totstandkoming van de onderliggende overeenkomst van klager met klaagster en E betrokkene is geweest of heeft geadviseerd. Evenmin had hij zicht op het bedrag dat bij klaagster en bij de vennootschap terecht zou moeten komen. Voor het kunnen passeren van de twee leveringsakten was dat niet noodzakelijk. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Vastleggen titel

Vast is komen te staan dat de notaris alleen de opdracht had om de leveringsakten op te stellen. Dat partijen er in dit geval voor hebben gekozen geen schriftelijke (notariële of onderhandse) koopovereenkomst te sluiten is de notaris niet te verwijten. Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant