Uitspraak: Klager verwijt makelaar het opnemen van onjuiste informatie in de advertentie

Klager heeft met tussenkomst van de makelaar een bedrijfspand gehuurd van verhuurder. Klager is het pand gaan huren met het voornemen deze te zullen gebruiken als kantoorruimte en bedrijfshal, hij is hierbij onder andere uitgegaan van de informatie in de advertentie .

De klacht

Klager verwijt de makelaar:

  • Het opnemen van onjuiste informatie in de advertentie: er zou sprake zijn van een entresol ter grootte van 157m2, doch hiervan bleek nog slechts een deel ter grootte van 64m2 aanwezig. Het overige deel was naar zeggen van de makelaar recentelijk verwijderd, volgens informatie van verhuurder meer dan zes maanden geleden.
  • Het nalaten van aanpassing van de advertentietekst en het ten onrechte aanvoeren van de Makelaar dat er een prijsaanpassing zou hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het afbreken van een gedeelte van de entresol.
  • Het ontbreken van een eigen aansluiting en meter voor elektra: er was slechts sprake van een tussenmeter.
  • Het door de makelaar gegeven advies aan verhuurder om de kosten voor de elektra aansluiting neer te leggen bij huurder.

Het tuchtcollege constateert dat de klacht bestaat uit twee hoofdaspecten: het niet aanwezig zijn van een entresol van 157m2 (onderdelen 1 en 2) en het ontbreken van een eigen elektra meter (onderdelen 3 en 4).

Vóór ondertekening van de overeenkomst heeft een bezichtiging plaatsgevonden. Het tuchtcollege constateert uit de stukken dat het verschil tussen de grootte van de daadwerkelijke entresol en de in de advertentietekst genoemde grootte 92m2 bedraagt. Klager had dit moeten opmerken bij de bezichtiging. Ook is in de huurovereenkomst de juiste oppervlakte opgenomen. Bij ondertekening van de huurovereenkomst was Klager dan ook op de hoogte van de juiste oppervlakte van het object en de daarbij behorende huurprijs van € 18.000 per jaar.

Ten aanzien van de elektra constateert het tuchtcollege dat er ten tijde van de oplevering gewoon elektra aanwezig was, bemeterd via een tussenmeter. Na het constateren van het niet aanwezig zijn van de eigen aansluiting is in overleg met en voor rekening van verhuurder daarin alsnog voorzien. Dat de makelaar geadviseerd heeft de kosten van een eigen aansluiting voor eigen rekening te nemen, is naar het oordeel van het tuchtcollege onhandig, maar niet ongegrond.

De beslissing

Het tuchtcollege verklaart de klacht omtrent de advertentie ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant