Uitspraak: Klagers verwijten makelaar zich niet te houden aan de verkoopprocedure

Beklaagden traden op als verkopend makelaar van de woning. Aangezien er diverse partijen geïnteresseerd waren in de woning hebben beklaagden in overleg met hun opdrachtgever de geïnteresseerden uitgenodigd om uiterlijk 16 juli 2020 13.00 uur een uiterst voorstel te doen.

Klagers hebben een bod uitgebracht. Dit voorstel is daarna ook geaccepteerd. Echter bleek in de spambox van beklaagden een hoger bod te zitten. De opdrachtgever heeft vervolgens besloten om klagers een tegenbod te doen gelijk aan het in de spambox terechtgekomen hogere bod. Klagers zijn met dat tegenbod akkoord gegaan.

De klacht

Klagers stellen dat beklaagden tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld hebben door:

  • zich niet te houden aan de door beklaagden zelf voorgestelde verkoopprocedure;
  • door een door een andere partij uitgebracht hoger bod te delen met klagers en aan te geven dat aan klagers zou worden verkocht als zij hun bod zouden verhogen tot dat hogere bod.

De beoordeling

Wanneer wel sprake is van een geaccepteerde bieding maar nog geen sprake is van een getekende koopovereenkomst en de verkopend makelaar geconfronteerd wordt met een hogere bieding, dient de verkopend makelaar de situatie voor te leggen aan zijn opdrachtgever, in wiens belang de verkopend makelaar immers dient te handelen, zijn opdrachtgever te wijzen op het feit dat er rechtens nog geen sprake is van gebondenheid aan een koopovereenkomst en met zijn opdrachtgever te bespreken op welke wijze met de hogere bieding door de verkopend makelaar dient te worden omgegaan.

Van schending van de verkoopprocedure door beklaagden is naar het oordeel van de Raad geen sprake. Het feit dat geïnteresseerden door beklaagden zijn uitgenodigd een uiterst voorstel te doen betekende niet dat beklaagden gehouden waren om contrair aan de belangen van hun opdrachtgever de in de spambox terechtgekomen hogere bieding onbesproken te laten.

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant