Uitspraak: Makelaar had cliënt behulpzaam moeten zijn na constatering verborgen gebreken

Klaagster en haar toenmalige partner hebben op 12 september 2018 hun woning verkocht. De makelaar heeft bij deze verkoop als verkopend makelaar opgetreden. Op 14 januari 2020 is klaagster gebeld door de kopers. Die stelden beklaagde en haar toenmalige partner aansprakelijk wegens verborgen gebreken. Er was gedurende langere tijd rioolwater onder de woning gelopen doordat een vuil waterafvoer niet op het riool was aangesloten.

Volgens de makelaar heeft zowel hijzelf als de partner de kopers geïnformeerd over het feit dat de afvoer nog moest worden aangesloten.

De klacht

Klaagster verwijt de makelaar dat hij niet heeft gereageerd op het verzoek van klaagster om te bemiddelen tussen klaagster en de kopers. De voormalig partner van klaagster heeft laten weten dat de makelaar aan hem heeft laten weten dat hij niet in het geschil wenste te worden gezogen. Ook een tweede mail van klaagster heeft de makelaar onbeantwoord gelaten.

Om een juridische procedure te voorkomen hebben klaagster en haar voormalige partner zich verplicht om ieder een bedrag van € 1.875 aan de kopers te voldoen, om daarmee verdere aansprakelijkheid af te kopen. Een week later bevestigt de makelaar dat de kopers bij de bezichtiging over het ontbreken van de aansluiting zijn geïnformeerd. Voor klaagster kwam deze bevestiging dus te laat.

De makelaar stelt dat hij naar aanleiding van de klacht van de kopers tweemaal telefonisch contact heeft gehad met de voormalig partner van klaagster en eenmaal met de kopers.

De beoordeling

Vast staat dat de makelaar ondanks herhaalde verzoeken van klaagster langere tijd niet heeft gereageerd. Als deskundig makelaar moet hem echter duidelijk zijn geweest dat klaagster verlegen zat om een bevestiging dat de kopers voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst zowel door hem als door haar voormalig partner over de ontbrekende aansluiting waren geïnformeerd.

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

De uitspraak

De Raad verklaart de klacht omtrent de verborgen gebreken gegrond en legt de makelaar een berisping op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant