Uitspraak: Makelaar heeft informatieplicht omtrent vrijstelling overdrachtsbelasting niet geschonden

Klager heeft op 2 juli 2020 de makelaar de opdracht verleend de aankoop van een woning te begeleiden. Op 2 oktober heeft de koop plaatsgevonden. Een voorwaarde van de koop was dat de levering van de woning in 2020 zou plaatsvinden. Op 4 november 2020 heeft klager de bevestiging ontvangen dat de financiering rond is. Op 23 december 2020 is de woning geleverd.

De klacht

Klager heeft tegen beklaagde als klacht ingediend dat hij als makelaar heeft nagelaten voorafgaande aan de ondertekening van de koopovereenkomst voor de woning klager op de hoogte te stellen van de kabinetsplannen voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting, en hem heeft afgewimpeld toen klager hierover begon.

Het standpunt van klager

Klager stelt dat eind augustus 2020 de plannen van het kabinet uitlekten voor de vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Klager en zijn partner komen voor deze regeling in aanmerking. Op Prinsjesdag 2020 werden deze plannen bevestigd. Twee dagen hierna hebben klager en zijn partner de koopovereenkomst ondertekend. Klager verwijt de makelaar dat hij hem en zijn partner nooit op de vrijstelling heeft gewezen.

Het standpunt van de makelaar

Beklaagde heeft als verweer aangevoerd dat klager ten onrechte meent dat beklaagde klager niet dan wel niet tijdig heeft geïnformeerd over het wetsvoorstel inzake de vrijstelling. In het artikel dat de NVM op 28 augustus 2020 op haar website publiceerde, werd op dat moment nog uitdrukkelijk gesproken over niet meer dan een voornemen van de regering. De makelaar heeft na vragen van klager duidelijk aangegeven dat het wetsvoorstel nog niet definitief was omdat de Eerste Kamer zich eveneens over het wetsvoorstel diende uit te spreken en dat hij het in de gaten zou houden. Verder heeft de makelaar opgemerkt dat ten tijde van het artikel van de NVM op 28 augustus 2020 nog werd gesproken van starters die aanspraak konden maken op de vrijstelling. Pas na levering van de woning werd duidelijk dat ook klager en zijn echtgenote hier aanspraak op konden maken.

De beoordeling

In de eerste plaats brengt de Raad naar voren dat hij geen beslissing kan nemen over de vraag of er sprake is van schade of de hoogte daarvan. Die bevoegdheid is voorbehouden aan de burgerlijke rechter.

De Raad stelt vast dat onbestreden is gebleven dat de eerste berichten over de vrijstelling van overdrachtsbelasting uitsluitend op starters op de woningmarkt betrekking hadden, terwijl klager en zijn partner jonge doorstromers zijn. Verder stelt de Raad vast dat niet eerder dan na de ondertekening van de koopovereenkomst van de woning op 17 september 2020 én de wettelijke bedenktijd bekend werd dat het wetsvoorstel ook op jonge doorstromers was gericht. Gelet op deze situatie was beklaagde, zo oordeelt de Raad, niet gehouden om het wetsvoorstel aan klager te melden en te bespreken.

Ook gaat de Raad mee in het verweer van de makelaar dat toen eenmaal over jonge doorstromers werd gesproken het wetgevingsproces nog niet was afgerond en dat de Raad van State fundamentele kritiek had.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant