Uitspraak: Makelaar heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld bij verkoop

Klager en zijn ex-echtgenote hebben een vechtscheiding gehad. Samen hebben zij de echtelijke woning te koop gezet. Beklaagde heeft de opdracht gekregen de woning te verkopen. Hij heeft de woning voor € 279.500,- in de verkoop gezet.

In december heeft de familie J. een bod van € 255.000,- op de woning gedaan. Beklaagde heeft aan de familie J. meegedeeld dat dit bod te laag was. Vervolgens heeft de familie J. een bod van € 265.000,-. Dit bod vond klager te laag. Uiteindelijk stemt beklaagde, na toestemming van klager en zijn echtgenote, in met een bod van € 270.000,-.

Op 13 februari 2020 is klager door zijn ex-echtgenote in kort geding gedagvaard tegen 20 januari 2020 omdat hij de koopovereenkomst noch niet had ondertekend. Zij vreesde dat bij langer uitstel de familie J. als koper zou afhaken. Klager heeft de koopovereenkomst tijdens het kort geding getekend, waardoor de verkoop definitief was.

De klacht

Klager stelt dat beklaagde zijn belangen niet goed heeft behartigd. Hij baseert zijn klacht op de volgende onderdelen:

 • Beklaagde heeft zonder overleg met hem de woning op Funda gezet met een vraagprijs van € 279.500–.
 • De foto’s op Funda zijn niet om aan te zien.
 • Beklaagde heeft hem niet geïnformeerd over alle bezichtigingen en de uitkomst daarvan.
 • Beklaagde heeft zijn ex-echtgenote geadviseerd om een kort geding tegen hem aan te spannen.
 • Beklaagde heeft zijn vertrouwen geschonden doordat zij op verzoek van zijn ex- echtgenote bereid was tegen hem te getuigen.
 • De ex-echtgenote heeft in een review op Funda de handelwijze van klager onbeschoft genoemd en wereldkundig gemaakt dat hij met haar in een vechtscheiding was verwikkeld. Beklaagde had die recensie direct moeten verwijderen.
 • Nadat klager te kennen had gegeven dat het beter was om schriftelijk / per mail te communiceren wilde beklaagde hem niet meer telefonisch te woord staan.

De beoordeling

De Raad behandelt de klacht per onderdeel.

Klachtonderdeel 1 Het verwijt dat beklaagde zonder overleg met klager de vraagprijs heeft bepaald op € 279.500,– is ongegrond. Uit de aan de Raad overlegde opdrachtbevestiging blijkt dat klager met die vraagprijs heeft ingestemd.

Klachtonderdeel 2 Dit klachtonderdeel is ongegrond. Onvoldoende duidelijk is waarom de foto’s niet goed zijn. Daarnaast heeft de voorganger van beklaagde de foto’s online gezet.

Klachtonderdeel 3 De klacht dat klager niet is geïnformeerd over de uitkomst van een bezichtiging is tuchtrechtelijk niet verwijtbaar. Deze omissie heeft namelijk geen afbreuk gedaan aan haar verkoopinspanningen. Ook klachtonderdeel 3 is ongegrond.

Klachtonderdeel 4 Ten aanzien van het verwijt dat beklaagde de ex-echtgenote van klager zou hebben geadviseerd om een kort geding tegen hem te starten overweegt de Raad dat hij niet heeft kunnen vaststellen dat beklaagde dit advies heeft verstrekt. Klachtonderdeel 4 is ongegrond.

Klachtonderdeel 5 De klacht dat beklaagde zich bereid heeft getoond om tegen klager te getuigen is eveneens ongegrond. Naar beklaagde onweersproken heeft aangevoerd heeft de advocaat van de ex-echtgenote haar zonder haar medeweten als getuige voorgedragen.

Klachtonderdeel 6 De klacht over de door de ex-echtgenote geplaatste review op Funda faalt eveneens. Makelaars zijn niet bij machte reviews van Funda te verwijderen.

Klachtonderdeel 7 Ten aanzien van de klacht dat beklaagde nog slechts schriftelijk met klager wenste te communiceren stelt de Raad vast dat deze afspraak op verzoek van klager is gemaakt.

De uitspraak

De Raad verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar bij de verkoop, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar bij een verkoop. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant