Uitspraak: Makelaar is niet bewust misleidend in verkoopinformatie

Beklaagden zijn makelaar. Zij traden in opdracht van de eigenaresse op als verkopend makelaar.

De VvE is niet actief; de eigenaresse van de bovenwoning wenst tot activering van de VvE te komen omdat dit de financierbaarheid en daarmee de verkoopbaarheid van de bovenwoning bevordert.

De aanvankelijk door beklaagden op Funda vermelde informatie over de VvE was niet juist. Beklaagden hebben op verzoek van klaagster de informatie op 9 november 2020 verwijderd en vervangen door de mededeling “VvE in oprichting”. Ook deze informatie achtte klaagster onjuist en zij heeft beklaagden op 27 november en 2 december 2020 verzocht die mededeling te wijzigen. Vervolgens is de mededeling “VvE in afwachting” geworden. Ook hier was klaagster het niet mee eens. De mededeling is daarom vervangen door “VvE wordt geactiveerd”.

De klacht

Klaagster stelt dat beklaagden tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld door onjuiste informatie te verschaffen over de woning. Klaagster is van mening dat die informatie niet snel genoeg is gewijzigd nadat klaagster beklaagden op de onjuistheid daarvan had gewezen.

De beoordeling

De raad stelt voorop dat moet worden betreurd dat enige tijd onjuiste informatie over de woning zichtbaar is geweest. Het is naar het oordeel van de raad echter niet gebleken dat deze onjuiste informatie bewust is weergegeven.

De Raad acht daarbij de door beklaagden met betrekking tot de VvE gehanteerde omschrijvingen, te weten van “VvE in oprichting” via “VvE in afwachting” naar VvE wordt geactiveerd” niet onjuist of anderszins misleidend.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant