Uitspraak: Makelaar komt goed weg na opnemen onjuiste oppervlakte in verkoopbrochure

In deze uitspraak stellen eisers de makelaar aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Eisers zijn namelijk van mening dat de makelaar de oppervlakte van de aangekochte woning onjuist heeft weergegeven.

Deskundigenoordeel

In de verkoopbrochure was een woonoppervlakte van circa 140 m2 opgenomen. Volgens eisers is dit dus onjuist. De kantonrechter heeft in een eerdere uitspraak een deskundige ingeschakeld. In dit vonnis wordt dit deskundigenoordeel meegenomen. De deskundige komt, bij correcte toepassing van de meetinstructie, tot een gemeten oppervlakte van tussen de 129,47 m2 en 130,4 m2. Dit is dus beduidend minder dan de 140m2 van de makelaar.

De kantonrechter ziet niet in hoe de makelaar tot een oppervlakte van 140 m2 heeft kunnen komen. Het verschil van 9,6 m2 komt immers overeen met de oppervlakte van een gemiddelde badkamer of (kleine) slaapkamer. Daarnaast heeft de deskundige aangegeven dat er hoogstens een afwijking van 0,93 m2 ten opzichte van de door de deskundige gemeten oppervlakte zou kunnen zijn. Ondanks dat er in de verkoopbrochure gesproken wordt over een oppervlakte van ‘circa’ 140 m2, hoefden eisers geen rekening te houden met een afwijking van een dergelijke omvang, zo stelt de kantonrechter.

Onrechtmatige daad

De kantonrechter stelt vast dat de makelaar onjuiste c.q. misleidende informatie aan eisers heeft verstrekt. Hij heeft zich daardoor niet gedragen als als een redelijk handelend en bekwaam VBO-makelaar. Dit is aan te merken als onrechtmatig handelen jegens eisers. De makelaar is dan ook gehouden de daardoor geleden schade te vergoeden.

Schade

De deskundige heeft aan de hand van 6 referentiewoningen de marktwaarde van de woning op € 276.000,00 vastgesteld. De makelaar is van mening dat de referentiewoningen onvoldoende zijn om tot een gedegen marktwaarde te komen. De deskundige heeft ter zitting onderbouwd dat deze manier in vrijwel alle gevallen bij het vaststellen van de marktwaarde van woningen wordt gebruikt en dat de drie als referentie gebruikte woningen bruikbaar zijn in verband met overeenkomstige kenmerken als het woningtype, de ligging in dezelfde wijk en het feit dat zij eveneens verkocht zijn in de periode voor oktober 2015. Gelet hierop is de kantonrechter van oordeel dat de deskundige de door hem vastgestelde marktwaarde op een voldoende overtuigende wijze heeft onderbouwd.

Eisers hebben € 275.000,00 betaald voor hun woning. Dit betekent dat zij een marktconforme prijs hebben betaald voor de woning. De vordering tot vergoeding van de schade wordt dan ook afgewezen. Wel hebben zij recht op de taxatiekosten, maar deze zullen ze volledig afstaan omdat zij worden veroordeeld in de proceskosten.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant