Uitspraak: Makelaar niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken

Op 15 september 2016 hebben verkopers van de woning, aan de makelaar de opdracht tot bemiddeling bij verkoop verstrekt. Op 3 augustus 2018 is de koopovereenkomst getekend.

De klacht

Het eerste klachtonderdeel ziet op verschillende gebreken die klager heeft geconstateerd na de eigendomsoverdracht van de woning. Het betreft:

  • het in slechte staat verkerende schilderwerk van de boeidelen;
  • een lekkage bij de lichtkoepels.

Klager stelt dat aan hem was vermeld dat de woning in perfecte staat van onderhoud verkeerde. Dit is volgens hem ook in de verkoopbrochure opgenomen. Wanneer hij had geweten dat de staat van het huis er minder goed aan toe was, had hij naar eigen zeggen minder geboden.

Klager verwijt de makelaar dat hij verkopers heeft geadviseerd de aansprakelijkheid voor de gebreken van de hand te wijzen. Ook verwijt klager de makelaar dat deze heeft aangegeven zelf geen enkele verantwoordelijkheid in deze te hebben, hetgeen volgens klager onjuist is. Het behoort volgens klager tot de taken van een goed makelaar om erop toe te zien dat wat is overeengekomen tussen verkopers en kopers ook wordt nagekomen.

Het tweede klachtonderdeel ziet op dat klager van mening is dat er sprake is van schending van de informatieplicht naar klager door verkopers en de makelaar. Als gevolg van een ongeval is een oude groenstrook gelegen achter de woning, verdwenen, met een kale vlakte als resultaat waardoor een direct zicht is ontstaan vanuit de woning op de weg alsmede een verhoogde geluidsdruk van het verkeer. Dit is klager niet verteld.

De beoordeling

Het staat tussen partijen vast dat het schilderwerk van de woning kort voor de verkoop was vernieuwd. Ook in de beleving van Klager zag het schilderwerk er goed uit. Dit wordt bevestigd door het bouwkundig onderzoek dat in opdracht van klager is uitgevoerd. De bouwkundige kwalificeert het schilderwerk buiten als goed.

Wat betreft de lichtkoepel wordt niet betwist dat er ten tijde van de verkoop geen gebreken zichtbaar waren. Dit wordt bevestigd door het bouwkundig rapport. Nu ook niet aannemelijk is gemaakt dat verkoper of de makelaar met betrekking tot de lichtkoepel informatie hebben achtergehouden, dient de lekkage te worden aangemerkt als een verborgen gebrek waarvoor noch verkoper noch de makelaar verantwoordelijk kan worden gehouden.

Het tuchtcollege acht de klacht met betrekking tot schilderwerk en dakkoepel dan ook niet gegrond.

Ten aanzien van het ongeval, herkent het tuchtcollege geen situatie waarin het op de weg van de makelaar lag dat deze klager had behoren te informeren. De gewijzigde staat betrof niet (het perceel van) de woning, maar het perceel erachter, er werd nog steeds hetzelfde in eigendom geleverd en de wijziging in de omgeving was niet van dien aard dat dit naar verwachting invloed heeft gehad op de waarde van de woning. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

De beslissing

Het tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant