Uitspraak: Makelaar verstrekt onjuiste informatie over woonoppervlakte aan klagers

In deze uitspraak staat de opmeting van de woonoppervlakte centraal. In mei 2009 hebben klagers een appartement gekocht voor een bedrag van € 425.000,-. In de koopovereenkomst en de leveringsakte stond vermeld dat de woning een oppervlakte had van 115m2.

In februari 2018 hebben klagers de door hen gekochte woning opnieuw later taxeren in verband met een wijziging van de financiering. Volgens deze laatste taxatie zou de oppervlakte van de woning slechts 94m2 betreffen. In september van dat jaar heeft een ander bedrijf het woonoppervlak vastgesteld op 93,5m2.

De klacht

Klagers stellen dat de makelaar niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat hij aan klagers een onjuiste opgave heeft gedaan van de oppervlakte van de woning. Deze blijkt namelijk 21m2 kleiner te zijn.

Het verweer

De makelaar stelt dat de in de koopovereenkomst opgenomen oppervlakte de kadastrale afmeting van het pand betreft en niet de afmeting van de door klagers gekochte woning. Verder wijst beklaagde er op dat hij zich als gevolg van het grote tijdsverloop niet meer kan herinneren hoe hij destijds de woning heeft gemeten. Hij meent zich te herinneren dat hij destijds is uitgegaan van de afmetingen in de splitsingsakte en dat uit de daarbij gevoegde tekeningen valt af te leiden dat er door hem is uitgegaan van het bruto vloeroppervlak.

De beoordeling

De Raad heeft op basis van de door partijen overgelegde stukken en op basis van eigen onderzoek vastgesteld dat de oppervlakte van de woning circa 105m2 bedraagt. De woning is destijds aangeboden met een oppervlakte van 115m2. De Raad acht het niet onaannemelijk dat beklaagde destijds per abuis de kadastrale afmeting van het pand heeft vermeld.

De afwijking tussen de aangeboden vierkante meters en de vierkante meters op basis van BVO levert een verschil van iets minder dan 10% op. In de periode vóór 2010 – het jaar waarin de meetinstructie van de Vereniging werd ingevoerd – werd een afwijking van 10% of minder toelaatbaar geacht. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door beklaagde kan derhalve niet worden gesproken, aldus de Raad.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant