Uitspraak: Makelaar verzuimt de Meetinstructie toe te passen bij bepalen oppervlakte woning

De makelaar trad op als verkopend makelaar ten aanzien van het woonhuis. Op 4 oktober 2019 hebben klagers de koopovereenkomst ondertekend. In dit artikel staat de toepassing van de Meetinstructie centraal.

Na het sluiten van de koopovereenkomst bleek klagers dat de oppervlakte van de schuur niet 105 m² was, zoals in de door de makelaar opgestelde verkoopdocumentatie vermeld, maar slechts 60 m². Omdat klagers ook twijfelden aan de in de documentatie opgegeven oppervlakte van het woonhuis hebben klagers niet alleen zelf een meting uitgevoerd, maar in december 2019 ook een derde een meting laten uitvoeren conform NEN 2580. Uit deze meting volgde een gebruiksoppervlakte van 176 m², zijnde 59 m² minder dan de in de verkoopdocumentatie gedane opgave. De oppervlakte van de schuur bleek 53 m² te zijn.

De klacht

Klagers stellen dat het niet volgen van de Meetinstructie een schending van artikel 1 van de Erecode.

Het verweer

De makelaar erkent de Meetinstructie niet te hebben toegepast. Hij heeft de door de verkoper aangeleverde plattegronden gebruikt, en heeft daarbij abusievelijk de overkapping van de schuur meegenomen in zijn berekeningen. Hij betreurt de daardoor ontstane situatie en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan klagers aan. Inmiddels is die procedure binnen het kantoor van de makelaar aangepast.

De beoordeling

Door niet conform deze Meetinstructie te handelen, maar te volstaan met het berekenen van een oppervlakte vanaf tekeningen en eigen aantekeningen heeft de makelaar in strijd met dit voorschrift gehandeld, zo oordeelt de Raad van Toezicht. De makelaar erkent dat ook. Dit levert naar het oordeel van de Raad van Toezicht een schending van artikel 1 van de Erecode op. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

De beslissing

Aan de makelaar wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant