Uitspraak: Makelaar verzuimt koper te wijzen op ontbreken van vergunning

De makelaar is opgetreden als verkopend makelaar van het appartement. Klager heeft appartement begin januari 2015 gekocht. Bij beklaagde was destijds bekend dat voor de dakkapel van het appartement geen bouwvergunning was verleend. Na levering werd bij klager bekend dat voor de dakkapel geen vergunning was verleend. Uiteindelijk is de dakkapel in het najaar van 2018 op aanvraag van klager door de gemeente gelegaliseerd waarmee aan kosten een bedrag van 3.500 euro gemoeid is geweest.

De klacht

Klager stelt dat de makelaar tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld door niet te melden dat voor de dakkapel geen vergunning was verleend alsmede door niet adequaat te reageren op een namens klager daarover ingediende klacht.

Het verweer

De makelaar stelt zich op het standpunt dat bij de verkoop bekend was dat voor de dakkapel geen vergunning was verleend. Ook stelt zij zorgvuldig te zijn opgetreden bij de afhandeling van de klacht.

De beoordeling

De raad stelt dat niet is komen vast te staan dat klager door de makelaar is gewezen op het feit dat geen vergunning bestond voor de dakkapel. De Raad acht het onzorgvuldig van de makelaar, en daarmee tuchtrechtelijk laakbaar, dat de makelaar er niet voor heeft gezorgd dat op een of andere wijze uiterlijk bij de totstandkoming van de koopovereenkomst deugdelijk is vastgelegd dat een vergunning voor de dakkapel ontbrak.

De wijze waarop de makelaar met de klacht is omgegaan acht de Raad niet tuchtrechtelijk laakbaar. De makelaar heeft klager uitgenodigd voor een gesprek en heeft haar hulp aangeboden bij het vinden van een oplossing. De Raad neemt verder in aanmerking dat de makelaar op de zitting heeft herhaald om met klager het gesprek te willen aangaan over de financiële afhandeling van de klacht.

De beslissing

De raad verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond. Aan de makelaar wordt geen straf opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant