Uitspraak: Makelaar wordt tuchtrechtelijk aangesproken na afbreken onderhandelingen

Beklaagde is makelaar en taxateur. De makelaar heeft namens zijn opdrachtgever de woning te koop aangeboden voor een bedrag van € 225.000. Klaagster heeft een bod van € 235.500 uitgebracht op de woning. Op 16 augustus 2016 is door de makelaar aan klaagster een concept koopovereenkomst gezonden.

Klaagster heeft vervolgens een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek is naar verschillende dingen niet gekeken omdat onbekend was óf er een kruipruimte aanwezig was. Een eventueel aanwezige kruipruimte was in ieder geval ten tijde van de inspectie niet toegankelijk.

Klaagster wenste dat de kruipruimte toegankelijk zou worden gemaakt en een bouwtechnisch onderzoek van de kruipruimte zou worden uitgevoerd, alvorens zij de koopakte zou tekenen. De makelaar heeft op 29 augustus namens zijn opdrachtgever gemeld dat deze eerst de koopovereenkomst getekend retour wil hebben alvorens hij alle luiken e.d. wil gaan maken. Hij heeft vervolgens een aangepaste koopovereenkomst toegezonden waarin is opgenomen dat de kruipruimtes toegankelijke gemaakt zullen worden na aankoop.

Klaagster heeft deze overeenkomst niet willen aanvaarden vóór het maken van de vloerluiken en het te verrichten tweede onderzoek. Op 5 september 2016 heeft zij van de makelaar het mailbericht ontvangen dat zijn opdrachtgever had besloten per direct de onderhandelingen af te breken.

De klacht

Klaagster verwijt de makelaar dat hij de onderhandeling heeft afgebroken, waardoor zij schade heeft geleden, begroot op € 450.

De beoordeling

Het tuchtcollege stelt voorop dat een vordering tot schadevergoeding niet ontvankelijk is, omdat in de procedure bij het tuchtcollege een tuchtrechtelijke beoordeling van de gedragingen van de makelaar voorop staat. Schadevergoeding kan bij de gewone rechter worden bedongen.

De klacht is naar oordeel van het tuchtcollege ongegrond, omdat de klacht is gericht tegen de makelaar van de verkoper. De makelaar is niet degene geweest die de onderhandelingen heeft afgebroken. Hij heeft immers slechts de boodschap overgebracht aan Klaagster namens zijn opdrachtgever, de verkoper.

Het tuchtcollege begrijpt verder niet waarom klaagster niet een regeling met betrekking tot de kosten van een bouwkundig onderzoek heeft willen aanvaarden. Het door de Makelaar voorgestelde artikel 25 als toevoeging bij de koopovereenkomst is gebruikelijk indien een koper voornemens is een bouwkundig onderzoek te verrichten.

De beslissing

Het tuchtcollege verklaard de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant