Uitspraak: Niet op tijd geklaagd: Klacht niet-ontvankelijk verklaard

Betrokkene Y1 was tot 1 maart 2012 en betrokkene Y2 is openbaar accountant-administratieconsulent. Zij waren beiden tot in februari 2012 verbonden aan het kantoor Accountants1.

Accountants1 heeft jarenlang samenstellingswerkzaamheden voor klaagsters verricht:

 • Bij de jaarrekening 2007 is de samenstellingsverklaring op 10 juli 2008 door betrokkene Y1 afgegeven.
 • Bij de jaarrekening 2008 is de samenstellingsverklaring op 24 september 2009 door betrokkene Y2 afgegeven.
 • Bij de jaarrekening 2009 is de samenstellingsverklaring op 23 april 2010 door betrokkene Y1 afgegeven.
 • Bij de jaarrekening 2010 is de samenstellingsverklaring op 31 maart 2011 door betrokkene Y1 afgegeven; deze jaarrekening werd uitgebracht op 22 november 2011.

In september 2013 heeft de heer A, via Holding B.V. de aandelen in klaagster X2 en daarmee in klaagster X1 verworven tegen betaling van € 1,- en onder afstorting van de pensioenvoorziening van de heer C, de uittredend aandeelhouder.

A stelt zich na de aandelenovername op het standpunt dat de post ‘onderhanden werk’ jarenlang te hoog is weergegeven in de jaarrekeningen 2008 tot en met 2010. In 2010 bedroeg die post nog € 1.569.767 en in 2011 € 375.562.

De klacht

Betrokkenen hebben volgens klaagsters gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

 • dat de post ‘onderhanden werk’ in de jaarrekeningen 2008 tot en met 2010 telkens te hoog is weergegeven;
 • dat deze post telkens door de accountant zelf werd berekend, zonder achterliggende gegevens en zonder duidelijk te maken welke werkzaamheden ter zake werden verricht en men deze berekening vervolgens door de directeur C liet ondertekenen, terwijl die niet wist wat er stond;
 • dat de jaarrekening 2010, ondanks een kritische noot van de opvolgend accountant op 17 november 2011 over de omvang van de post onderhanden werk, op 22 november 2011 is uitgebracht met de datum van 31 maart 2011.

De beoordeling

Betrokkenen stellen zich op het standpunt dat de klacht niet-ontvankelijk is. Volgens hen is de zesjaarstermijn en/of de driejaarstermijn voor het indienen van de klacht overschreden.

De Accountantskamer stelt voorop dat een klacht niet in behandeling wordt genomen, indien tussen het moment van het verweten handelen of nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van zes jaar of meer is verstreken. Ook kan geen klacht meer worden ingediend indien op het moment van indienen van de klacht drie jaren zijn verstreken nadat klager heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren dat het handelen of nalaten in strijd is met het bij of krachtens de Wab bepaalde of met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

Het klaagschrift is ingediend op 11 februari 2015. Voor zover klaagster betrokkenen enig handelen en/of nalaten verwijt inzake de jaarrekening 2007, heeft dat plaatsgehad vóór 11 februari 2009, nu de verklaring bij die jaarrekening is afgegeven op 10 juli 2008. In zoverre strandt de ontvankelijkheid van de klacht op de zesjaarstermijn.

De Accountantskamer stelt dat klaagsters door hun eigen administratie en hun eigen jaarrekeningen met de door betrokkenen bijgevoegde samenstellingsverklaringen steeds redelijkerwijs op de hoogte konden zijn van het werk van betrokkenen. Deze redelijke wetenschap dateert van vóór 11 februari 2012. Dit is meer dan drie jaar voor het indienen van de klacht. Hierdoor is de klacht vanwege overschrijding van de driejaarstermijn niet-ontvankelijk.

De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant