Uitspraak: Notaris communiceert te laat maar handelt niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

Klager heeft zijn woning verkocht. De koper van de woning heeft het kantoor van de notaris de opdracht gegeven de akte van levering op te stellen en te passeren. Klager heeft op 4 juni 2019 van het notariskantoor een inlichtingenformulier ontvangen. Klager heeft diezelfde dag het formulier ingevuld en naar het notariskantoor teruggestuurd. Klager heeft de vraag “Heeft u een spaarpolis, beleggingspolis of spaarrekening, gekoppeld aan uw huidige hypotheek, die afgekocht moet worden danwel vrij moet vallen?” bevestigend beantwoord. Op 8 augustus 2019 heeft de notaris de akte van levering gepasseerd.

De klacht

Klager verwijt de notarissen dat zij hebben nagelaten de hypotheek af te kopen. Met het bevestigen van voornoemde vraag en het door het notariskantoor aanvaarden van het inlichtingenformulier (de vraag was immers door het notariskantoor opgenomen op het formulier) heeft klager het notariskantoor expliciet de opdracht gegeven de kapitaalverzekering af te kopen. Pas nadat klager op 2 augustus 2019 telefonisch contact had opgenomen met het notariskantoor kreeg hij te horen dat afkoop niet mogelijk was.

Het verweer

Nadat de kandidaat-notaris een kopie van de koopovereenkomst had ontvangen heeft zij klager daarover per e-mail geïnformeerd en gevraagd om het inlichtingenformulier in te vullen en te retourneren. Het notariskantoor heeft geen enkele betrokkenheid gehad bij de totstandkoming van de verzekering en bij de verpanding van de rechten van de verzekering aan de hypotheekbank. Daarna heeft de kandidaat-notaris aan de betrokken hypotheekbank verzocht of zij bereid waren mee te werken aan de afkoop. De hypotheekbank heeft laten weten dat er geen medewerking werd verleend aan afkoop. De kandidaat-notaris heeft klager daar toen, ware het wel na het telefoontje, over geïnformeerd. Hij heeft klager ook laten weten dat hij zich hier het beste over kan laten adviseren. Tijdens het passeren heeft klager het voorgaande niet met de notaris besproken. Terwijl de mogelijkheid daartoe wel bestond. De notarissen vinden het jammer dat een in hun ogen niet voor interpretatie vatbare zin toch anders wordt begrepen. Ze hebben de betreffend zin dan ook aangepast om het te verduidelijken.

De beoordeling

De kamer stelt dat het feit de hypotheekbank niet mee wilde werken aan afkoop van de verzekeringspolis de notarissen niet kan worden verweten. Wel is de Kamer van oordeel dat het beter was geweest, als de de kandidaat-notaris meteen aan klager had gecommuniceerd dat de polis niet kon worden afgekocht. Het enkele feit dat de notaris niet meteen heeft gecommuniceerd dat de polis niet afgekocht kon worden is niet dermate laakbaar, dat dit tot een gegrondheid van de klacht leidt. De klacht is ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant