Uitspraak: Notaris geschorst wegens het te laat afwikkelen van nalatenschap zaak

De kamer overweegt dat de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflater niet de zorgvuldigheid en voortvarendheid heeft betracht die zowel de wet- en regelgeving als de maatschappij van haar eisen.

Aanleiding

In deze zaak staat de afwikkeling van de nalatenschap door de centraal. Klaagster 1 was gehuwd met erflater. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, te weten klagers 2 tot en met 5. Het huwelijk tussen klaagster 1 en erflater is op enig moment ontbonden. In 2015 overleed erflater onverwachts.

Op grond van het wettelijk erfrecht zijn de vier kinderen de erfgenamen van erflater. De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. B en de notaris waren gemachtigd om de nalatenschap af te wikkelen. Na één à anderhalf jaar heeft B zijn taak neergelegd, waardoor de notaris de enige gevolmachtigde voor de boedelafwikkeling werd. Op het moment van schrijven van de uitspraak was de nalatenschap nog niet volledig afgewikkeld.

De klacht

Klagers verwijten de notaris dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. De afwikkeling duurt onnodig lang en de notaris heeft klagers vanaf het begin onvoldoende en onjuist geïnformeerd, waarbij de notaris haar toezeggingen en beloftes telkens niet nakomt. Klagers stellen verder dat de notaris slecht te bereiken is.

De beoordeling

Klagers hebben geen begrip voor het feit dat de afwikkeling inmiddels ruim zes jaar duurt. De kamer overweegt dat de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflater niet de zorgvuldigheid en voortvarendheid heeft betracht die zowel de wet- en regelgeving als de maatschappij van haar eisen. Daar komt nog bij dat uit het dossierverloop en de proceshouding van de notaris het de kamer niet is gebleken dat de notaris voldoende zelfinzicht heeft en de klacht waardigheid van haar (gebrek aan) handelen inziet.

De kamer verklaart de klacht gegrond. Aan betrokkene wordt de maatregel van schorsing in het ambt voor de duur van twaalf weken opgelegd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant