Uitspraak: Notaris houdt klager niet voldoende uit eigen initiatief op de hoogte

Op 17 april 2015 is erflaatster, de moeder van klager, overleden. Erflaatster heeft in haar testament de notaris tot executeur benoemd.

Op 4 januari 2016 vraagt klager aan de notaris om aan de kleinkinderen conform het testament uitbetaling te doen. De eerste uitbetaling van een deel van het legaat vindt plaats op 20 januari 2016. De aanslag erfbelasting is op 9 februari 2016 opgelegd. Op zijn verzoek ontvangt klager op 29 april 2016 informatie over de aangifte erfbelasting en de aangifte inkomstenbelasting. In juli 2016 informeert de notaris bij klager naar een geldopname op de dag van overlijden van erflaatster. Deze opname en de daaruit betaalde begrafeniskosten leiden tot een correctie van de aangifte erfbelasting.

De klacht

Klager vindt dat de notaris veel te weinig heeft gecommuniceerd met klager over de afhandeling. Daarnaast verwijt klager de notaris:

  • dat hij jegens de kleinkinderen het testament niet uitvoerde;
  • dat een onjuiste aangifte erfbelasting werd ingediend omdat verzuimd werd na te vragen of er nog uitgaven ter zake van de begrafenis waren geweest;
  • het vertragen van de afhandeling terwijl het slechts een financiële afhandeling betrof;
  • het vertellen van onwaarheden of doorzichtige smoezen als excuus voor het trage afhandelen.

De beoordeling

In zijn verweer biedt de notaris zijn excuses aan voor de omstandigheid dat klager het handelen of het gebrek aan handelen heeft ervaren als een totaal gebrek aan respect. De notaris benadrukt dat dit nooit de bedoeling is geweest. De kamer maakt hieruit op dat niet ontkend wordt dat vaak pas na vragen van de zijde van klager actie werd ondernomen of informatie werd verstrekt over verrichte werkzaamheden. Ook met betrekking tot de aangifte erfbelasting, de aanslag erfbelasting en de correctie heeft de notaris volgens de kamer niet afdoende weersproken dat geen sprake was van berichtgeving voordat klager daar om vroeg. Het is de kamer niet gebleken dat de notaris de afhandeling heeft vertraagd. De klacht wordt gegrond verklaard. Aan de notaris wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant