Uitspraak: Notaris houdt onvoldoende rekening met belangen van klaagster

Op 2 mei 2019 is erflater overleden. Klaagster was de partner van erflater. Erflater en klaagster hebben op 4 oktober 2006 een samenlevingsovereenkomst gemaakt bij notaris Y. De notaris is de protocolopvolger van notaris Y. In de samenlevingsovereenkomst was onder andere een verblijvensbeding om niet van de gemeenschappelijke goederen opgenomen. Erflater had drie kinderen met zijn overleden echtgenote, mevrouw K. Op 1 november 2012 is voor de notaris een levenstestament van erflater verleden. Klaagster was daarin aangewezen als algeheel gevolmachtigde. In het testament heeft erflater klaagster benoemd tot zijn enig erfgename. In het geval klaagster de nalatenschap zou verwerpen heeft erflater haar het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap gelegateerd tegen inbreng van de waarde. Klaagster was benoemd tot executeur.

Een paar dagen na de uitvaart van erflater ontving klaagster een brief van de notaris. In de brief werd door de drie kinderen van erflater direct aanspraak gemaakt op hun legitieme deel. Vermeld werd dat de vorderingen van de kinderen inzake de nalatenschap van hun moeder door het overlijden van erflater opeisbaar zijn geworden en per kind inclusief rente € 157.077,36 bedragen. Verder werd gevraagd om fotoboeken af te staan aan de kinderen. Op 28 juni 2019 heeft de advocaat van klaagster aangegeven dat klaagster de nalatenschap wenste te verwerpen en haar taken als executeur spoedig zou beëindigen. Klaagster maakte wel aanspraak op de in de woning aanwezige inboedel. Hetzelfde is gemeld met betrekking tot de gezamenlijke betaal-en spaarrekening. De notaris bericht klaagster vervolgens dat de kinderen beneficiair hebben aanvaard.

De klacht

Op 4 september 2019 ontdekte klaagster dat het saldo op de gezamenlijke spaarrekening bij ING Bank van € 21.671,60 was overgeboekt naar de betaalrekening en vervolgens was overgeboekt naar de derdengeldenrekening van de notaris. Klaagster heeft meteen contact gezocht met de bank. Zij meldden dat zij een verklaring van erfrecht hadden ontvangen, waarin stond dat de notaris bevoegd was de nalatenschap af te wikkelen namens de erfgenamen. Klaagster blijft achter zonder spaargeld en krijgt geen reactie meer van de notaris op vragen over de gang van zaken.

In het verleden is het notariskantoor betrokken geweest bij werkzaamheden voor erflater en klaagster. De notaris beschikte daarom over kennis die hij anders niet gehad zou hebben. Nu de notaris als partij-notaris optrad namens de erfgenamen en dus tegen klaagster, kon de notaris de informatie die hij had tegen klaagster gebruiken. Daarnaast blijkt uit het verblijvensbeding in de samenlevingsovereenkomst dat klaagster eigenaar is geworden van de gezamenlijke tegoeden bij de ING Bank. Dit beding is niet ongedaan gemaakt. Uit niets blijkt dat klaagster geen eigenaar is van het saldo van de bankrekening hierdoor heeft de notaris volgens klaagster onzorgvuldig gehandeld. De notaris heeft volgens klaagster dan ook op geen enkele manier rekening gehouden met de belangen van klaagster.

Het verweer

Volgens de notaris was duidelijk dat hij optrad namens de erfgenamen. Kennis die de notaris over klaagster zou hebben is volgens hem afkomstig van de erfgenamen en het laatste testament van erflater. Er is volgens de notaris geen sprake van tegenstrijdig belang. De notaris stelt als boedelnotaris de spaarrekening niet te hebben “leeggehaald”, maar de boedelgelden slechts verplaatst te hebben van de ING rekening naar de derdengeldenrekening. De notaris betwijfelt namelijk of het geld op de spaarrekening wel aan klaagster toekomt. De erfgenamen zijn van mening dat het volledig in de nalatenschap valt. Als betrokken notaris heeft hij naar eigen zeggen juist heel zorgvuldig gehandeld door de gelden zeker te stellen voor schuldeisers van de nalatenschap. De gelden staan op de derdengeldenrekening en worden in depot gehouden tot duidelijk is aan wie de gelden toekomen.

De beoordeling

De notaris had volgens de Kamer toen hij partij-notaris werd in overleg moeten treden met klaagster en kon niet volstaan met het schrijven van een brief met de mededeling dat hij voor de erfgenamen optrad. Daarnaast heeft de notaris zonder overleg met klaagster de gelden overgeboekt naar zijn derdengeldenrekening, hierdoor heeft hij laakbaar gehandeld. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie als notaris. De notaris had rekening moeten houden met de kenbare belangen en rechtspositie van klaagster. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. Aan de notaris wordt maatregel van schorsing voor de duur van 2 weken opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant