Uitspraak: Notaris niet voldoende op de hoogte van huwelijksvermogensrecht

Klaagster en haar echtgenoot hebben een adviesgesprek gehad met de notaris over het al dan niet laten opmaken van de huwelijkse voorwaarden. De notaris heeft klaagster en de echtgenoot uitgelegd dat de woning op grond van het wettelijke huwelijksvermogensrecht buiten de gemeenschap zou blijven en geen verhaal zou bieden voor privé -schuldeisers van de echtgenoot. Klaagster en de echtgenoot zijn dan ook zonder het aangaan van huwelijkse voorwaarden gehuwd.

Vervolgens is de echtgenoot in een gerechtelijke procedure veroordeeld tot betaling van schulden aan schuldeisers. Een schuldeisers heet ten laste van klaagster loonbeslag gelegd op haar WIA-uitkering.

Klaagster heeft de notaris aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade. De notaris heeft zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ingeschakeld. De verzekeraar heeft iedere aansprakelijkheid afgewezen. De notaris heeft vervolgens voor klaagster en haar echtgenoot alsnog kosteloos huwelijkse voorwaarden opgemaakt.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij onvoldoende informatie heeft gegeven over de gevolgen van het trouwen zonder huwelijkse voorwaarden en een inhoudelijk verkeerd advies heeft gegeven. Verder staat in het klaagschrift vermeld dat ze een klacht en schadevergoeding wil indienen tegen de notaris.

Het verweer

De notaris heeft erkend dat hij heeft gezegd dat huwelijkse voorwaarden niet noodzakelijk waren. Ook had hij de mogelijkheid van derdenbeslag niet voorzien. De notaris verkeerde naar eigen zeggen abusievelijk in de veronderstelling dat derdenbeslag op inkomsten van de ene echtgenoot niet mogelijk was voor schulden van de andere echtgenoot indien zij in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen zouden trouwen.

De beoordeling

De kamer stelt voorop dat hij niet bevoegd is te oordelen over een verzoek tot schadevergoeding. In deze vordering zal klaagster dus niet-ontvankelijk verklaard worden.

Ten aanzien van het eerste en tweede klachtonderdeel is de kamer van mening dat de notaris heeft nagelaten om klaagster en de echtgenoot te melden dat een schuldeiser van de echtgenoot op grond van het wettelijk huwelijksvermogensrecht wel de mogelijkheid zou hebben om derdenbeslag te leggen op het inkomen van klaagster voor een schuld van de echtgenoot. De notaris had hen beter moeten adviseren. Dat het de notaris in het gesprek op 23 november 2018 niet helemaal duidelijk was dat de echtgenoot toen al schulden had, zoals hij ter zitting heeft verklaard, doet daaraan niet af. De kamer acht de klacht gegrond. Aan de notaris wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant