Uitspraak: Onbereikbare advocaat wordt geschrapt van het tableau

Een advocaat is zich aan het verschuilen voor de Limburgse deken. De advocaat is vanaf 2021 niet meer te vinden op haar kantoor en is telefonisch en per mail ook niet bereikbaar. Het gevolg is dat de advocaat wordt geschrapt van het tableau.

Aanleiding

De Bossche Raad van Discipline heeft dit geoordeeld in de uitspraak van maandag 14 maart. De Limburgse deken had een bezwaar ingediend over de advocaat. De tuchtrechter heeft zich over de kwestie gebogen. Volgens hem was de advocaat, die kantoor hield in Roermond, geenszins te bereiken waardoor ze onder meer financiële verplichtingen niet nakwam en de deken geen toezicht kon houden.

De Limburgse advocaat liet berichten van deken onbeantwoord. Hierin werd haar herhaaldelijk verzocht verhinderdata door te geven voor ‘een bespreking inzake het financiële toezicht’ op het lokale bureau van de orde. Ook na herhaalde oproepen per mail en pogingen tot telefonisch contact liet ze niets van zich horen. Doordat er geen afspraak ingepland kon worden, kreeg de deken geen inzage in bepaalde financiële stukken en kon hij zijn taak als toezichthouder niet vervullen.

Kantoorbezoek

Er waren ook een aantal openstaande rekeningen door de advocaat nog niet betaald. Een rekening bedroeg maar liefst 2.000 euro. Voor de deken was de enige optie nog een kantoorbezoek. Eind 2021 trof hij op het kantooradres weliswaar een brievenbus aan met het opschrift ‘advocatenkantoor’, maar geen deurbel. Ook was de deur van het kantoor op slot.

Uit een gesprek met de benedenburen kwam naar voren dat de advocaat maanden geleden al was vertrokken en het kantoor al een tijdje leeg stond. Dat was door de advocaat nog niet aangepast op de desbetreffende site. Ook stond de advocate met het adres ingeschreven in de Beheer Advocaten Registratie (BAR) van de orde.

Beslissing tuchtrechter

De onbereikbare en onvindbare advocaat werd in eerste instantie geschorst, maar deze week heeft de Bossche Raad van Discipline het bezwaar van de Limburgse deken gegrond verklaard. De tuchtrechter bevestigt dat de advocate ‘door zich te onttrekken aan het toezicht van de deken (…) en dit strijdig handelen te laten voortduren’ niet handelt zoals ‘een behoorlijk advocaat betaamt.’

Naar oordeel van de raad is het niet verantwoord dat de advocate nog langer ingeschreven staat op het tableau; daarom wordt haar een schrapping opgelegd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant