Uitspraak: Ook als bestuurder van een vennootschap is een accountant tuchtrechtelijk aanspreekbaar

Klaagster heeft op 24 maart 2017 met BV1, waarvan betrokkene de enige aandeelhouder en bestuurder is, een overeenkomst voor vijf jaar gesloten tot verhuur aan BV1 van een pand.

In het desbetreffende pand zouden door BV3 (een vennootschap onder directie van C) ongeveer vijftig tijdelijk in de Antwerpse havenregio werkzame arbeidsmigranten worden ondergebracht. De huur voor de maand maart 2017 en de waarborgsom werden op 28 maart 2017 voldaan. De huur over april 2017 is niet tijdig betaald en betalingen over de maanden mei 2017 en verder zijn uitgebleven. Na het afsluiten van het contract bleek C als directeur van BV3 te hebben besloten de activiteiten onder te brengen bij BV4/BV5.

Betrokkene heeft op 12 april 2017 van de “management consultant” van BV5 per e-mail het bericht gekregen dat BV1 niet in die samenvoeging zou worden betrokken en dat de huisvesting van de arbeidsmigranten bij BV5 zou worden ondergebracht. Betrokkene heeft nog getracht de huurovereenkomst door BV4 te laten voortzetten en/of overnemen van BV1, maar BV4 wilde het huurcontract niet ongewijzigd overnemen. Hierop heeft klaagster besloten om BV1 aan het huurcontract van 24 maart 2017 te houden. Betrokkene heeft in een e-mail van 1 juni 2017 aan de adviseur van klaagster, B AA, laten weten dat hij inmiddels was teruggetreden als directeur van BV1 en dat C nu de enige directeur was.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De klacht is gebaseerd op het verwijt dat betrokkene met BV1 niet heeft voldaan aan het huurcontract met klaagster.

Betrokkene heeft aangevoerd dat hij tegenover klaagster nooit als accountant maar enkel als directeur van BV1 is opgetreden. De Accountantskamer gaat hier niet mee. De accountant wordt volgens de Accountantskamer geacht zijn beroep uit te oefenen wanneer hij een professionele dienst verricht. Onder dit begrip vallen ook gedragingen van een accountant in het kader van zijn zakelijk (beroepsmatig) optreden als bestuurder van een vennootschap. Bij het uitoefenen van het bestuur van een onderneming wordt door betrokkene immers gebruik gemaakt van zijn vakbekwaamheid als accountant.

De Accountantskamer is het met klaagster eens dat het opvallend is dat al binnen enkele maanden gen gevolg werd gegeven aan de huurovereenkomst. Maar, mede gelet op het verweer van betrokkene dat ook hij verrast was over de gang van zaken heeft klaagster volgens de Accountantskamer niet aannemelijk kunnen maken dat betrokkene al bij het aangaan van de huurovereenkomst wist of moest weten dat de huurovereenkomst niet zou worden nagekomen. Daarnaast heeft betrokkene geprobeerd de huurovereenkomst op een andere manier te laten voortzetten een is hij teruggetreden als directeur van BV1. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant