Uitspraak: Partijdige accountant handelt rechtmatig

Klaagster 2 en C hebben een vennootschap onder firma, in oktober 2018 besluiten de vennoten dat C uit zal treden en de VOF zal worden ontbonden. Klaagster 2 gaat het bedrijf voortzetten.

C heeft betrokkene gevraagd haar te adviseren in de afwikkeling van het uittreden. Op 13 november heeft B, die klaagster 2 bijstond, een voorstel gedaan op basis van het eigen vermogen van klaagster 2, een winstprognose en het gemiddeld jaarresultaat per vennoot. Voorgesteld werd dat klaagster 2 C zou uitkopen voor een bedrag van 7.526 euro. Op 19 december heeft betrokkene een tegenvoorstel gedaan, dat er op neer kwam dat klaagster 2 aan C een bedrag van 75.000 euro zou betalen. Klaagster 2 kon zich daar niet in vinden, waarna verder overleg heeft plaatsgevonden.

In de VOF-overeenkomst bevond zich een bepaling waarin bepaald was, dat wanneer partijen niet tot overeenstemming konden komen ze gezamenlijk een derde deskundige benoemen. Dit werd D. Op 16 januari heeft betrokkene klaagster 2 laten weten dat C geen extra kosten meer wil maken en heeft aangegeven het bod bij te stellen naar 40.000 euro. Klaagster 2 accepteert dit bod niet, D gaat aan het werk. Op 26 februari komt een tussentijds rapport van D. Hij concludeerde dat er in de VOF geen sprake is van goodwill en dat C een negatief eigen vermogen heeft.

Betrokkene is het hier niet mee eens, hij stelt dat de conclusie dat geen sprake was van goodwill en wel van een negatief eigen vermogen niet acceptabel is. Hij doet een nieuw bod voor een bedrag van 15.000 euro. Op 18 maart 2019 geven klaagster 2 en B reactie, C besluit op die dag de opdracht aan betrokkene stop te zetten. Op 31 maart heeft overleg plaatsgevonden tussen klaagster 2 en C. Op 4 april is de afwikkeling van de uittreding van C in gang gezet.

Partijdigheid

Betrokkene heeft volgens klaagsters gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De voorstellen en reacties van betrokkene waren volgens klaagsters niet gebaseerd op onderzoek en betrokkene heeft zich vooringenomen opgesteld. Klaagsters rekenen het betrokkene vooral aan dat hij heeft voorgesteld het aandeel van C te waarderen op 75.000 euro, terwijl hij zelf ook wist dat dit veel te hoog was. Ter zitting blijkt dat C heeft laten weten geen klacht in te willen dienen tegen betrokkene.

Partijdigheid onder voorwaarden geoorloofd

De accountantskamer stelt voorop dat klaagsters ontvankelijk zijn, ondanks dat niet zij, maar C opdrachtgever van betrokkene was. Ter zitting wordt duidelijk dat betrokkene het partijbelang van C diende. Dit is geoorloofd mits betrokkene maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de objectiviteit niet wordt bedreigd. Dit had hij kunnen doen door het kenbaar maken van zijn betrokkenheid aan de andere partij en ervoor zorgen dat de andere partij ook door een deskundige werd bijgestaan. De accountantskamer stelt vast dat betrokkene dit heeft gedaan, vanaf het begin was duidelijk dat betrokkene alleen de belangen van C diende en klaagster 2 werd bijgestaan door B.

Volgens klaagsters heeft betrokkene een berekening gemaakt die veel te hoog was. De accountantskamer oordeelt hierover dat de berekening van betrokkene is onderbouwd met cijfers. Betrokkene heeft daarbij gebruik gemaakt van schattingen. Hij heeft ook duidelijk laten weten dat er over te onderhandelen viel. Daarbij heeft betrokkene opnieuw in het belang van C de berekening gemaakt, de voorstellen moeten dan ook als onderdeel van het onderhandelingstraject worden gezien. Hierbij was het doel van betrokkene een zo gunstig mogelijk eindresultaat voor C te behalen. Betrokkene handelde dus niet in het belang van de te ontbinden VOF. Klaagsters hebben naar het oordeel van de Accountantskamer dus niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene in strijd met het fundamenteel beginsel van objectiviteit vooringenomen heeft opgesteld. Dan wel in strijd met het fundamenteel beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft gehandeld. De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond.

Klik hier voor de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant