Uitspraak: RA berispt en aansprakelijk gesteld voor misleidende winstprognose in vastgoedfonds

Een Registeraccountant (RA) is door de rechter berispt en aansprakelijk gesteld voor het goedkeuren van een misleidende winstprognose in de prospectus van een vastgoedfonds genaamd Woon Kapitaal. Dit fonds was opgezet om met geld van beleggers woningen aan te kopen en deze aan particulieren terug te verhuren. Het bleek echter een slecht doordacht plan en het vastgoedfonds werd al snel geliquideerd, waarbij veel beleggers een groot deel van hun inleg verloren.

Oneerlijke handelspraktijk

De RA had een cruciale rol in dit drama. Hij stelde een accountantsverklaring op die de winstprognose in de prospectus goedkeurde, terwijl er duidelijke aanwijzingen waren dat het om een piramidespel ging. Beleggers kregen hierdoor ten onrechte de indruk dat ze in een solide en goed doordachte vastgoedonderneming investeerden, terwijl dit absoluut niet het geval was. Het was geen verrassing dat het fonds al snel ten onder ging.

Onzorgvuldig onderzoek

De rechter oordeelde dat de RA onzorgvuldig te werk was gegaan bij het onderzoek naar de financiële informatie in de prospectus. Hij had geen diepgaand en professioneel-kritisch onderzoek gedaan en had de toereikendheid en betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens niet voldoende beoordeeld. Hierdoor was zijn goedkeurende verklaring misleidend en oneerlijk.

Schadevergoeding toegewezen

Een groep boze beleggers stelde een stichting op om hun belangen te behartigen en eiste een schadevergoeding van ruim twee ton van de RA. De rechtbank oordeelde dat de RA onrechtmatig had gehandeld en dat er een causaal verband was tussen zijn fout en de geleden schade door de beleggers. De RA werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 208.750 euro plus rente aan de gedupeerde beleggers.

Zorgplicht voor derden

Als accountant had de RA ook een zorgplicht ten opzichte van derden, zoals de beleggers in dit geval. Hij had niet alleen rekening moeten houden met de belangen van de onderneming waarvan hij de jaarrekening controleerde, maar ook met die van de beleggers die hun gedrag baseerden op zijn goedkeurende verklaring.

Conclusie

Deze zaak laat zien dat het essentieel is voor accountants om een gedegen en professioneel-kritisch onderzoek uit te voeren bij het goedkeuren van financiële informatie in prospectussen. Een misleidende accountantsverklaring kan leiden tot grote financiële schade voor beleggers en kan als een oneerlijke handelspraktijk worden beschouwd. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van de risico’s en dat zij altijd goed geïnformeerde investeringsbeslissingen nemen. Neem daarom contact op met Zorgplicht Advocaten om uw zaak te bespreken.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant