Uitspraak: RA berispt wegens onvoldoende gedetailleerd verslag op rapport

De Accountantskamer oordeelt dat een RA onvoldoende gedetailleerd verslag heeft gedaan bij de afhandeling van een rapport van feitelijke bevindingen. Ook wekte hij een mate van assurance op in het rapport die niet past bij een Standaard 4400N-opdracht. Hiervoor wordt door de kamer een berisping opgelegd.

Aanleiding

De eiser voor de disciplinaire actie is BV, die samen met een ander bedrijf de markt voor online sportweddenschappen betrad. Jaren later ontstonden er meningsverschillen tussen de twee bedrijven over hoe de joint venture zou werken. Ook de Kamer van Koophandel heeft hierop gereageerd. Vervolgens werd de auditors gevraagd om in hun rapport uit te leggen hoe omzet en kosten tussen onderaannemers werden doorberekend.

De BV is in dit verband voor de Kamer van Accountants verschenen. Volgens de ondernemer heeft RA bij het aannemen en uitvoeren van bestellingen niet voldaan aan de eisen van de 4400N-norm. De datum van de orderbevestiging was 14 oktober 2019 en het rapport werd een dag later geproduceerd.

Volgens BV heeft de accountant ook enkele fouten gemaakt bij het opstellen van het rapport. Ondernemers beweren dat er geen gedetailleerd overzicht is van de bronnen waarop RA is gebaseerd voor de meeste van haar gerapporteerde bevindingen. Volgens hem heeft de RA in het rapport ook conclusies getrokken en het rapport een zekere mate van zekerheid gegeven.

Beoordeling Accountantskamer

De Accountantskamer is van oordeel dat de RA voldoende heeft toegelicht dat de allocatie reeds is bevestigd. In dit opzicht is de klacht ongegrond. De kamer is het echter met de eiser eens dat de accountant niet voldoende gedetailleerd in het rapport heeft gerapporteerd en dat het rapport een ongepast niveau van zekerheid verschafte voor de betrokkenheid van Standaard 4400N. De klacht is op dit punt dan ook gegrond.

Standaard 4400N bepaalt dat auditors kunnen rapporteren over hun feitelijke bevindingen uit hun werk en hen kunnen ondersteunen met verkregen informatie. Volgens die standaard heeft de accountant in het rapport niets gezegd over het belang van factfinding voor elk onderwerp als geheel. De activiteit is hier niet op gericht en vormt dus geen voldoende basis voor een alomvattend besluit. Naar het oordeel van de Kamer voldoen twee onderdelen van het rapport niet aan deze eis.

Conclusie

Klachten zijn (deels) gegrond en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen. De maatregel van berisping is passend en geboden, oordeelt de Accountantskamer. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de RA de beginselen van bekwaamheid en zorgvuldigheid had geschonden door niet te handelen in overeenstemming met de 4400N-norm.

Bovendien vereist het begrijpen van de resultaten en het op de juiste manier gebruiken ervan enige kennis, dus als u had moeten weten dat het rapport niet geschikt was voor gebruik door een derde partij, zou het rapport een OK-procedure zijn. in Anderzijds werd geoordeeld dat het bedrijf van de eiser niets had ingediend waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de partijen in feite onjuiste bevindingen hadden gemeld.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant