Uitspraak: RA doorgehaald wegens onzorgvuldig en onbekwaam handelen

De Accountantskamer heeft een RA voor een maand doorgehaald in het register wegens het verwaarlozen van zijn kerntaak als controlerend accountant. De RA was werkzaam bij het inmiddels failliete moederbedrijf van Mitra. Een grote slijterijketen in Nederland. Tijdens zijn arbeidsperiode heeft de RA geen toereikende controles uitgevoerd.

Aanleiding

Het bekende jenevermerk Floryn was onderdeel van de Schiedamse Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager (KDD). De directeur/eigenaar Cees Dirkzwager was tijdens de eeuwwisseling bezig met een overname in de alcohol sector. Hierbij werd ook slijterijketen Mitra overgenomen.

In 2016 was het succes over en werd moederbedrijf Dirkzwager failliet verklaard als gevolg van boekhoudfraude. De directeur verklaarde schriftelijk in 2019 dat hij zich mede schuldig had gemaakt aan de boekhoudfraude. In zijn verklaring noemt hij in dit verband het in de administratie opnemen van memoriaalboekingen zonder voldoende grond.

Onvoldoende onderzoek

De RA die verantwoordelijk was voor de financiële controle bij Dirkzwager was afkomstig van accountantskantoor I. Hij controleerde in de periode van 2012 tot 2014 de jaarrekeningen van het gehele moederbedrijf.

Na het faillissement in 2016 gaven de curatoren in hun faillissementsverslag aan dat er een tuchtklacht zou worden ingediend tegen de RA. Deze klacht zou het gevolg zijn van het achteloos handelen van de accountant. Door de boekhoudfraude moest er maar liefst 22 miljoen euro worden afgewaardeerd bij het moederbedrijf. Volgens de curatoren ging de accountant hier te gemakkelijk mee akkoord. Er werd onvoldoende onderzoek gedaan naar de boekhouding van Dirkzwager.

De RA had zich professioneler moeten opstellen en een kritisch onderzoek moeten uitvoeren naar de administratie van het drankenconcern. Vanwege de ontdekte fraude trok uiteindelijk ook ABN Amro de handen af van Dirkzwager. Hierna was de enige optie nog om faillissement aan te vragen.

Verweer

De Advocaat van de RA voerde tijdens de hoorzitting aan dat de curatoren niet duidelijk genoeg waren tegen de accountant wat de reden was van het faillissement. Ook benadrukte de advocaat dat het accountantskantoor I voldoende onderzoek doet naar mogelijke risico’s. De posten waarmee zou zijn gemanipuleerd lagen bovendien vaak ver onder de materialiteitsgrens, stelde de verdediging.

Oordeel Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelt dat de klacht van de curatoren gedeeltelijk gegrond is. De RA heeft op verschillende onderdelen niet vakbekwaam en onzorgvuldig gehandeld, wat fundamentele beginselen zijn voor de uitvoer van zijn functie.

Een doorhaling van een maand wordt passend geacht, spreekt de Accountantskamer uit. Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene, een ervaren externe accountant, bij de door hem verrichte controlewerkzaamheden met betrekking tot wezenlijke posten geen toereikende controle-informatie heeft verkregen. Daarmee heeft betrokkene zijn kerntaak als controlerend accountant veronachtzaamd en heeft hij in meerdere opzichten gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Wel heeft de Accountantskamer erkend dat deze tuchtrechtelijke maatregel pas de eerste maatregel is die tegen de RA is opgelegd.

Lees de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant