Uitspraak: Rabobank veroordeeld tot vergoeding van €1,3 miljoen in verzekeringsgeschil met Alsberg Accountants & Adviseurs

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag is Rabobank veroordeeld tot het betalen van een aanzienlijke schadevergoeding van €1,3 miljoen aan Alsberg Accountants & Adviseurs. Het geschil draait om een langlopende verzekeringskwestie waarbij Rabobank naliet om de verzekering van Alsberg om te zetten naar een passende dekking voor hun werkzaamheden als accountantskantoor. Dit resulteerde in een onterechte verzekering als administratiekantoor, wat uiteindelijk leidde tot financiële gevolgen voor Alsberg.

Verkeerde dekking en nalatigheid

In 2009 sloot Alsberg als administratiekantoor in oprichting een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af via Rabobank. Deze verzekering bood echter geen dekking voor werkzaamheden als accountantskantoor, wat later wel het geval werd toen de vennoten hun accountantsdiploma behaalden. Ondanks de aanpassingen in hun bedrijfsnaam en activiteiten, bleef de dekking ongewijzigd.

Schadeveroorzakende gebeurtenissen

Een cruciale wending in het verhaal kwam toen Alsberg een rapportage uitbracht over een failliet bedrijf, wat leidde tot een claim tegen de voormalige bestuurders van dat bedrijf. Hoewel de rechtbank aanvankelijk de claim toewees, werd deze beslissing later herroepen door het gerechtshof. Als gevolg hiervan werden Alsberg en twee van hun accountants veroordeeld tot het betalen van €1,3 miljoen schadevergoeding aan het bedrijf SportLED.

Verzuim en aansprakelijkheid

Rabobank had verzuimd om de verzekering van Alsberg tijdig aan te passen aan hun nieuwe hoedanigheid als accountantskantoor. In 2021 oordeelde de rechtbank dat Rabobank volledig aansprakelijk was voor de voortvloeiende schade. Rabobank tekende echter beroep aan tegen dit vonnis.

Hof oordeel en gevolgen

Het Gerechtshof Den Haag heeft nu geoordeeld dat de bank haar zorgplicht als assurantietussenpersoon heeft geschonden door niet alert te zijn op de noodzaak van dekking voor accountantswerkzaamheden. Hierdoor heeft Rabobank onvoldoende ingegrepen toen Alsberg haar bedrijfsnaam en activiteiten wijzigde. Het hof benadrukte dat Rabobank in deze situatie proactief had moeten handelen en Alsberg had moeten wijzen op de noodzaak van een nieuwe verzekering.

Schadevergoeding en hoger beroep

Rabobank is nu veroordeeld tot het betalen van een voorschot van €750.000 aan Alsberg als compensatie voor de geleden schade. Zowel Alsberg, Heilbron als Rabobank hebben beroep aangetekend tegen verschillende aspecten van de uitspraak. Het gerechtshof bekrachtigde echter het vonnis van de rechtbank met betrekking tot Rabobank, wat gevolgen zal hebben voor het hoger beroep van Alsberg in de schadezaak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u te maken met een vergelijkbaar geschil in de financiële sector? Onze ervaren advocaten bij Zorgplicht Advocaten kunnen u bijstaan en adviseren in complexe situaties zoals deze. Neem contact op voor deskundig juridisch advies.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant