Uitspraak: Rechtszaak accountant: geen misbruik van klachtrecht

Klanten mogen wettelijk steeds opnieuw tuchtklachten indienen tegen hun accountant. Een AA moest daarom voor de derde keer voor de Accountantskamer verschijnen in een moeilijk conflict met een voormalige klant. In 2020 diende de vrouw een tuchtklacht in tegen haar accountant, omdat hij volgens haar niet mee had mogen werken aan een verhoor van de FIOD. De Accountantskamer maakte korte metten met deze klacht, omdat de FIOD de accountant had verplicht om te verschijnen.

Aanleiding

De klager had al eerder een klacht ingediend, toen de administratie van het bedrijf niet op orde bleek. Er werd veel afgestemd en gecorrigeerd, maar de klager bleef vragen stellen. Uiteindelijk stelde het kantoor voor de klantrelatie te beëindigen of alle werkzaamheden alsnog in rekening te brengen. De klacht werd deels gegrond verklaard door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

In april 2021 werd ook deze klacht ongegrond verklaard. In 2022 diende de vrouw opnieuw een klacht in tegen haar gewezen AA-accountant, waarop de accountant stelde dat de klaagster misbruik maakte van klachtrecht. De Accountantskamer verwees naar een uitspraak van het CBb, waarin staat dat klagers hun klachten tegen een accountant zoveel mogelijk zouden moeten bundelen. Er kan echter geen verplichting voor worden opgelegd en alleen onder bijzondere omstandigheden kan het steeds opnieuw indienen van klachten tegen een accountant worden aangemerkt als misbruik van klachtrecht.

Beoordeling tuchtrechter

Daarna boog de tuchtrechter zich over 13 verwijten. Eén voor één werden de verwijten ongegrond verklaard omdat de klaagster hier niet in was geslaagd of simpelweg had verzuimd haar verwijten te onderbouwen. Gezien de voorgeschiedenis in deze zaak is het niet ondenkbeeldig dat het hier een tussenstand betreft en geen einduitslag.

Lees de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Accountant

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant