Uitspraak: Schade en ontslag van administrateur geen causaal verband

In 2015 kwam de Accountantskamer tot de conclusie dat twee RA’s misleidende bewoordingen gebruikten in de onderbouwing van de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen van een administrateur bij een Peugeot Dealer. De ontslagen administrateur hoopte hiermee een schadevergoeding los te krijgen, maar dit bleek een vruchteloze missie. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat er geen causaal verband bestond tussen het handelen van de accountants en de gestelde schade als gevolg van het ontslag.

Aanleiding

In april 2013 diende het autobedrijf een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen in bij het UWV. De financiële onderbouwing hiervan bestond uit een rapportage van een RA. Een andere RA was financieel directeur van de Peugeotdealer en begeleidde de ontslagaanvraag. Uiteindelijk verleende het UWV de ontslagvergunning en werd het dienstverband met de administrateur opgezegd.

Deze opzegging liet de administrateur niet zomaar passeren en stapte naar het klachtenbureau van het UWV. Hier werd de klacht gegrond verklaard, maar het UWV stelde de ontslagaanvraag alsnog in stand. De administrateur stapte hierop naar de Accountantskamer, waar de twee RA’s tegen een berisping aanliepen.

Schadevergoeding

De ontslagen administrateur stapte vervolgens naar de civiele rechter, waar hij een schadevergoeding eiste op grond van de gestelde schending door de RA’s van hun zorgplicht. Hoewel de rechtbank en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de vorderingen afwezen, omdat het causale verband tussen de verweten gedragingen en de gestelde schade ontbrak, was er volgens het UWV wel degelijk een bedrijfseconomische noodzaak om het dienstverband te beëindigen.

Hoewel de administrateur heeft aangevoerd dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het UWV de ontslagvergunning ook en op dezelfde gronden zou hebben verleend als het op de hoogte was geweest van de uitkomst van de tuchtrechtelijke procedure, kon de administrateur niet aantonen dat het UWV tot een ander oordeel zou zijn gekomen.

Het hof verwerpt de stelling dat de vestigingslocatie een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband is en stelt dat het aan de administrateur is om te stellen dat het UWV de aanvraag zou hebben afgewezen als het op de hoogte was van het oordeel in de tuchtrechtelijke procedure. Lees de gehele uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant of heeft u schade geleden bij ontslag, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant