Uitspraak: Schorsing van Gerechtsdeurwaarder na bewaar tekort van €230.000

In een recente zaak heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam een gerechtsdeurwaarder uit Zutphen voor een periode van zes maanden geschorst. Deze schorsing volgde nadat een aanzienlijk bewaar tekort van ruim €230.000 was geconstateerd op een derdengeldenrekening die onder zijn beheer viel.

Bewaar tekort en schorsing

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had bij de tuchtrechter gevraagd om de gerechtsdeurwaarder te schorsen in afwachting van de behandeling van een tuchtklacht tegen hem. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft dit verzoek gehonoreerd. Het BFT bracht naar voren dat er op 1 augustus 2023 een bewaartekort van €107.347,91 was, maar dat dit bedrag later opliep tot €235.651,24 op 29 augustus 2023.

Bewaar tekort en geldoverboekingen

Uit nader onderzoek bleek dat de gerechtsdeurwaarder in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 geld van de kwaliteitsrekening had overgeboekt naar andere rekeningen. Dit roept vragen op over het beheer van derdengelden, aangezien de gelden op de derdengeldenrekening strikt gescheiden moeten blijven van de persoonlijke en zakelijke rekeningen van de gerechtsdeurwaarder.

Argumenten van de Gerechtsdeurwaarder

De geschorste gerechtsdeurwaarder betwistte niet dat er een bewaringstekort was ontstaan, maar hij beweerde dat schorsing niet noodzakelijk was omdat hij inmiddels privémiddelen ter waarde van €150.000 had overgemaakt naar de derdengeldenrekening, met de belofte van nog meer financiële injecties van vrienden. Hij benadrukte dat er geen risico was dat het geld zou verdwijnen.

Besluit van de Tuchtrechter

Ondanks de inspanningen van de gerechtsdeurwaarder werd hij toch voor de maximale duur van zes maanden geschorst. De tuchtrechter achtte het niet verantwoord dat de gerechtsdeurwaarder het beheer en de beschikking over de derdengeldenrekening behield, gezien de aanhoudende problemen met deze rekening waarvan onduidelijk was of ze waren opgelost. Als gevolg hiervan werd een tijdelijke waarnemer benoemd.

Rol van Accountants

Opmerkelijk is dat het probleem met de derdengeldenrekening aan het licht kwam nadat een nieuwe mede-eigenaar 49 procent van de aandelen van het kantoor had verworven. De accountant van deze nieuwe mede-eigenaar ontdekte het tekort en wees op fouten die waren gemaakt door de voormalige accountant van het kantoor. Dit benadrukt het belang van nauwkeurige financiële controle, vooral in zaken met derdengelden.

Conclusie

Deze zaak benadrukt het belang van een strikte naleving van financiële regels en deugdelijk beheer van derdengeldenrekeningen door gerechtsdeurwaarders. Een schorsing van een gerechtsdeurwaarder, zoals in dit geval, is een serieuze maatregel die wordt genomen om de belangen van derden te beschermen.

Als u juridisch advies nodig heeft met betrekking tot financiële aangelegenheden of geschillen met gerechtsdeurwaarders, staan onze advocaten van Zorgplicht Advocaten tot uw dienst. Neem vandaag nog contact op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant