Uitspraak: Tussenpersoon schendt zorgplicht niet

Consumenten (expats uit het Verenigd Koninkrijk) hebben in 2008 een woning gekocht. Ter financiering is een hypothecaire geldlening afgesloten op advies en na bemiddeling van Tussenpersoon. Om de hypothecaire geldlening te kunnen aflossen is een levensverzekering afgesloten.

De verzekering kent een looptijd van 30 jaar. Bij het bereiken van de einddatum en het nog in leven zijn, wordt 167.955 euro uitgekeerd. Per maand wordt ongeveer 350 euro betaald.

Voordat consumenten de woning hebben gekocht, heeft een gesprek plaatsgevonden met Tussenpersoon. In dat gesprek zijn de financiële mogelijkheden besproken. Daar is besproken dat zij maximaal 450.000 euro als koopprijs voor een woning wilde hanteren met een maximale maandlast van 1.500 euro. Daarbij sprake zij de wenst uit de rente voor 5 à 10 jaar vast te zetten. Als besproken hypotheekvormen zijn aangekruist de levenhypotheek op basis van een traditionele levensverzekering, de hypotheek op basis van een beleggingsverzekering of spaarverzekering en de aflossingsvrije hypotheek. De mogelijkheid van een annuïteitenhypotheek staat ook op het inventarisatieformulier genoemd en is niet aangekruist.

Op enig moment heeft Tussenpersoon een voorstel uitgebracht. Het gaat om een hypotheeksom van 355.651 euro en een rente van 5,65% voor 10 jaar. De netto maandlasten komen dan op 1.463 euro.

In 2018 hebben consumenten de hypothecaire geldlening overgesloten. Daarbij hebben zij de Verzekering afgekocht. Toen kwamen zij er achter dat de afkoopwaarde van de Verzekering beduidend lager was dan de door hen ingelegde premies.

Klacht

Consumenten hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Tussenpersoon heeft hun geadviseerd dat slechts een hypotheek kon worden afgesloten als daaraan een kapitaalverzekering was gekoppeld. Dit was blijkbaar niet het geval. Tussenpersoon heeft deze hyptoheek alleen maar geadviseerd om zo aanvullende producten en diensten te verkopen.

Beoordeling

Er is sprake van een overeenkomst van opdracht (art 7:400 e.v. BW). Daarin staat dat de opdrachtnemer een zorgplicht heeft. Het gaat het in ieder geval om dat Tussenpersoon tegenover consumenten de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht.

Tussenpersoon heeft betwist dat hij geeft medegedeeld dat een annuïteitenhypotheek niet mogelijk was. Tussenpersoon geeft aan dat een dergelijk product is afgeraden omdat de maandlasten dan veel hoger zouden zijn als dat consumenten verlangde. Tussenpersoon heeft dit met stukken kunnen aantonen.

Oordeel

De commissie komt tot het oordeel dat niet is aangetoond dat Tussenpersoon zijn zorgplicht zou hebben geschonden. De vordering van consument wordt dan ook afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant