Uitspraak: Van makelaar mag worden verwacht dat hij professioneel blijft optreden bij spanningen

De makelaar trad op als verkopend makelaar van het appartement. Klager heeft het appartement in mei 2018 gekocht. De overeengekomen leverdatum was 30 augustus 2018.

Voorafgaand aan de juridische levering heeft klager op 30 augustus 2018 het appartement samen met een medewerker van de makelaar bezocht voor de feitelijke oplevering en het opnemen van de meterstanden. Tijdens die feitelijke oplevering ontstond discussie en heeft de betreffende medewerker van de makelaar aan klager aangegeven dat de levering niet door zou gaan als klager niet zou gehoorzamen of woorden van soortgelijke strekking.

De klacht

Klager stelt dat de makelaar tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld door:

  • ongepast op te treden jegens klager;
  • vragen van klager onvoldoende te beantwoorden;
  • en onrechtmatige pressie op klager uit te oefenen.

Het verweer

Het verweer van de makelaar houdt, kort samengevat, in dat van ongepast optreden geen sprake is geweest. Klager of zijn familie heeft alle gelegenheid gehad om vragen te stellen aan de verkoper. De makelaar erkent en betreurt dat een van haar medewerkers bij de oplevering voorafgaand aan de juridische levering heeft aangegeven dat de juridische levering niet zou doorgaan als klager niet zou gehoorzamen, of woorden van die strekking

De beoordeling

De Raad acht niet gebleken dat de makelaar jegens klager ongepast is opgetreden. De Raad acht evenmin gegrond de klacht dat sprake is van tekortschietende informatievoorziening zijdens de makelaar. In aanmerking genomen dat een paar weken voor de oplevering de partner van de makelaar een paar uur in aanwezigheid van de verkoper het appartement had bezocht en het beantwoorden van feitelijke vragen van een koper in principe op het terrein ligt van de verkoper en niet zozeer van de verkopend makelaar acht de Raad de informatievoorziening zijdens de makelaar niet ontoereikend.

De Raad acht de mededeling van de medewerker van de makelaar dat de levering niet zou doorgaan als klager niet zou gehoorzamen wél tuchtrechtelijk laakbaar. De omstandigheid dat er spanningen of irritaties waren ontstaan in de relatie tussen (de opdrachtgever van) de makelaar en klager doet er niet aan af dat van de betreffende medewerker van de makelaar mocht worden verwacht dat hij professioneel zou blijven optreden, en daarbij past niet het dreigement om de levering geen doorgang te laten vinden.

De beslissing

De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Aan de makelaar wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant